weidevogels

Weidevogelbeheer - Grutsk op ús greidefûgels

Datum: 16 april 2024
Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
Om een impuls te geven aan de aandacht voor akker- en weidevogels in Fryslân, is enkele jaren terug het initiatief genomen voor een project onder de welluidende naam “Grutsk op ús greidefûgels”. Het is een samenwerking van de Bond Friese Vogelwachten en diverse andere partijen die de akker- en weidevogels een warm hart toedragen. Vanuit de landbouw zijn agrarische collectieven (BoerenNatuur Fryslân), Agrarische Jongeren Friesland, LTO Noord en de loonwerkorganisatie Cumela in dit initiatief betrokken.

In de context van aandacht voor akker- en weidevogels ligt er in diverse opzichten een dwarsverband met het zogenoemde “afsprakenkader akker- en weidevogels” dat de agrarische sector heeft opgesteld om haar verantwoordelijkheid in dit thema te nemen. De website van  "Grutsk" biedt toegang tot veel informatie die handig kan zijn bij het in de praktijk brengen van zorg voor de akker- en weidevogels. Hier worden de acties besproken die “Grutsk” ieder jaar uit rolt en kan je je aanmelden om in die acties te participeren.

Ook is het een platform dat de samenwerking tussen landbouwers en vogelwachten stimuleert. Zo is er via deze link een mogelijkheid om het contact te leggen met vogelwachten en nazorgers die boeren kunnen helpen bij het in kaart brengen van nesten, opdat men die bij het landwerk kan ontzien.

Een zeker vermeldenswaardige actie is het voornemen van enkele partijen om op 24 (Stiens) en 26 april (Oppenhuizen) een demonstratie faunavriendelijk maaien te gaan organiseren. Aanmelden kan via de volgende aanmeldlink.

Achtergrond:

De komende weken wordt aandacht gevraagd voor akker- en weidevogels. BoerenNatuur Fryslân, Bond Friese Vogelwachten, Agrarische Jongeren Friesland, LTO Noord en Cumela trekken hierin samen op. Bovenstaande boodschap is recent verschenen in de (agrarische) bladen. 

weidevogels