laura

Hoe werkt het handboek functiewaardering?

Datum: 6 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 6 januari 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
Sinds 1 januari 2021 werken we met een nieuw handboek functiewaardering. Daarin vind je bijgewerkte en nieuwe functies. Net zoals in het oude handboek gaat het om een systeem met referentiefuncties. Hoe het werkt leggen we je uit in een aantal animaties. Ook hebben we alle functies voor je op een rij gezet.

Introductie functiehandboek Groen, Grond en Infrastructuur

Stappenplan om een bedrijfsfunctieomschrijving neer te zetten

Welke salarisschaal hoort er bij de functie?

Bezwaar en beroep bij verschil van mening

Wil je meer weten over de referentiefuncties dan kun je terecht op deze website .  Vanaf de website kun je de functieomschrijvingen downloaden als Word-bestand of als pdf. Daarna kan de functieomschrijving worden aangepast aan de situatie in jouw bedrijf. 

Wat zegt de cao?
Vanuit de cao ben je als werkgever verplicht om de functies binnen je bedrijf volgens de richtlijnen van het handboek in te delen in een functiegroep. Let erop vanaf 1 januari 2021 daarvoor het goede handboek te gebruiken. Het is niet nodig de oude functies om te zetten! We adviseren je wel deze te toetsen aan de hand van het nieuwe materiaal. Mocht het indelen van de functies tot nog toe niet zorgvuldig zijn gedaan, dan is dit een mooi moment voor een inhaalslag.