Rookvrij

Rookvrij werken voor de werknemer

Datum: 7 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 7 januari 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
De overheid werkt aan een rookvrije generatie. Dat betekent dat in 2040 maximaal vijf procent van de volwassenen rookt. Kinderen beginnen dan helemaal niet meer met roken, omdat ze geen rokers zien.

Roken wordt steeds ingewikkelder
Roken wordt steeds moeilijker gemaakt. Het kost steeds meer geld en het is moeilijker om aan shag of sigaretten te komen. Je mag op steeds minder plaatsen roken en per 2022 moeten de rookruimtes in bedrijven dicht. Rookvrij is normaal.

Een rookvrije cumelasector
Elke hoeveelheid tabaksrook is schadelijk. Er bestaat dus geen veilig blootstellingniveau. Daarom heb je recht op een rookvrije werkplek, cabine en kantine. Ook in de buitenlucht is het inademen van rook ongezond. Gun je collega schone lucht.

We staan voor een flinke klus, want 25 procent van de werknemers in de cumelasector rookt. Van twintig procent wordt gevraagd het roken op te geven. De beloning hiervoor is groot. Rookvrij werken vergroot namelijk de kans dat jij kunt blijven werken tot aan je pensioen.

Stoppen met roken?

 • Vraag je werkgever om hulp.
 • Bekijk welke training je zorgverzekeraar aanbiedt.
 • Bel de gratis stoplijn 0800-1995 of ga naar www.ikstopnu.nl.

Weetjes

 • Roken is een ernstige verslaving. Alle steun voor de stopper is welkom. Stoppen is ontzettend knap!
 • Tachtig procent van de rokers wil stoppen.
 • Tachtig procent van de stoppers wil niet meer roken.
 • Stoppen is gemakkelijker in een rookvrije omgeving.
 • Samen met collega’s stoppen verhoogt de kans op succes.
 • Roken in combinatie met overgewicht, veel zitten en trillingen geeft een sterk verhoogde kans op ziekte.
 •  Per jaar sterven 20.000 mensen aan (mee)roken.
Toolbox Rookvrije werkplek

Rookvrij werken voor de werkgever

Je medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor. Dat betekent dat er een rook(vrij)beleid moet zijn, passend bij de regels die vanaf 1 januari 2022 gaan gelden.

Als werkgever moet je vanaf dan werkwijzen, regels en procedures vaststellen voor een rookvrije werkplek. Rookruimten moeten op 1 januari gesloten zijn en het is vanaf dan verboden te roken op alle werkplekken, dus ook in cabines van machines en buiten op plaatsen waar gewerkt wordt. Bovendien moet je als werkgever je medewerker aanspreken en handhaven wanneer het rookverbod overtreden wordt.

Een effectieve aanpak bestaat uit meerdere stappen:

Stap 1 - Communicatie over het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de veranderingen.
Stap 2 - Het inrichten van de werkomgeving.
Stap 3 - Het bieden van ondersteuning bij het stoppen met roken.
Stap 4 - Werkafspraken vastleggen.
Stap 5 - Voortgang monitoren, evalueren en waar nodig aanpassen.

Bekijk alle stappen via

Nu delen we alvast de tips voor de inrichting van de werkplek met je.

 1. Bordjes of andere aanduidingen geven aan dat het terrein en wagenpark rookvrij is. Denk aan: de entree(s), de parkeerplaats en fietsenstalling, terras, tuin, oprijlaan, de garages, alle bedrijfswagens en eventuele leaseauto’s
 2. Er is binnen geen rookruimte aanwezig en ook niet buiten waar gewerkt wordt. Reeds aanwezige rookvoorzieningen op die plekken worden weggehaald of aangepast.
 3. Je kunt een stapje verder gaan door actief op te treden tegen verzamelplaatsen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 4. Voor meer informatie over beschut roken op het buitenterrein, zie: nvwa.nl