gladheid

Toolbox: Voorbereid aan de slag met gladheidbestrijding

Datum: 4 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 15 januari 2024
Door: Corina van Zoest-Meester
We kunnen niet zonder gladheidbestrijders. Zij zorgen voor veilige wegen, maar krijgen ondertussen zelf met moeilijk werk te maken door slechte weersomstandigheden, beperkt zicht en onvoorspelbare werktijden. Zorg daarom dat je goed voorbereid aan je werk begint.
ToolboxGladheid
Gladheidbestrijdingsplan

In het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente staat veel informatie. Hierin vind je onder meer welke wegen er als eerste moeten worden gestrooid. Dit komt overeen met het strooibeleid van provincie en rijk. Ook staat erin wie de gladheid beoordeelt, op welke tijden er wordt gestrooid en hoe.

Tips en vuistregels
 • Volg een voorlichting of opleiding. Lees het gladheidbestrijdingsplan.
 • Ken de kritieke plaatsen. Dat zijn plaatsen die het eerst glad worden. Deze gladheid ontstaat door de verschillen in wegdektemperatuur en de hoeveelheid vocht. De verschillen in gladheid zijn het grootst in heldere winternachten met weinig wind.
 • Verken de strooiroute als het niet glad is. Let op dingen die de gladheidbestrijding moeilijk maken, zoals lage bruggen of boomtakken, wegversmallingen en hellingen.
 • Zorg dat je fit en nuchter bent als je kunt worden opgeroepen. Dat betekent dat je de afgelopen 24 uur geen alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt en dat je voldoende rust hebt gehad. Als je medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden, mag je niet rijden.
 • Zorg dat je warm blijft door warme of meerdere lagen kleding.
 • Draag signaalkleding die ruim zit.
 • Zorg dat je machine in orde is. Controleer de keuringsdatum, de vloeistofniveaus, de verlichting en de verwarming. Houd ramen, spiegels, camera’s en trapjes vrij van ijs en sneeuw.
 • Houd in de gaten waar files staan. Je kunt niet effectief strooien als je wordt opgehouden door verkeer.
 • Neem een telefoon mee.
 • Zorg dat je wordt opgemerkt. Gebruik een geel zwaailicht.
 • Wees voorbereid op agressief gedrag van weggebruikers. Meld vervelende situaties bij je werkgever.
 • Door het winterse weer kunnen bermen zacht of heel glad zijn. Mijd ze.
 • Zet de machine schoon weg. Controleer die op schade. Meld storingen en incidenten.
gladheidsplan