graven in de grond

Toolbox: hoe voorkom je als machinist schade aan kabels en leidingen?

Datum: 1 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 1 december 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Als je in de grond werkt, dan moeten deze werkzaamheden goed voorbereid zijn. Dat is geregeld in de wet en in een CROW-richtlijn, waar alle partijen in de keten zich aan moeten houden. Wat mag je van jouw opdrachtgever verwachten en hoe moet jij jezelf gedragen om vertraging, schade en zelfs persoonlijke ongelukken te voorkomen?

Hoe voorkom je schade aan kabels en leidingen?

Jouw opdrachtgever moet een goede werkinstructie geven. Dat geldt als je vanaf het begin van een project meedraait, maar ook als je later in het project aan het werk gaat. Als je voor een uitvoerder of voorman van jouw eigen bedrijf werkt dan mag je hetzelfde verwachten. Aangezien jij de grond ingaat ben jij de laatste veiligheidsklep in de keten. Jouw kennis en ervaring, jouw vragen en jouw mening doen ter zake. Wees je bewust van die verantwoordelijkheid en gedraag je ernaar.

Wat houdt een goede werkinstructie in?

Een goede werkinstructie geeft je alle informatie en hulpmiddelen om je werk op een goede en veilige manier uit te voeren. Vragen waarop je de antwoorden moet weten zijn:

 • Zijn de Klic-tekeningen aanwezig en kun je ze inzien? Is de informatie volledig en voor jou bruikbaar?
 • Zijn de kabels en leidingen opgezocht en is voor jou duidelijk waar ze liggen? Of is anders duidelijk hoe de kabels en leidingen worden opgespoord en zijn daarvoor tijd en hulpmiddelen beschikbaar?
 • Hoe gaat gewerkt worden en met name in de nabijheid van kabels en leidingen?
 • Wat doe je als je onverwachte situaties tegenkomt of onverhoopt een schade ontstaat en wie kun je dan bellen?

En als het niet gaat?

Als de instructie tekortschiet of je moet onder onmogelijke omstandigheden aan het werk (bijvoorbeeld bij: verharding, water, puin of boomwortels in de grond), doe het dan niet. Als tijdens het werk de situatie in de ondergrond niet (meer) duidelijk is of je vertrouwt het niet langer, stop dan. Ga eerst in overleg met de uitvoerder of de voorman.

Als je er met hem niet uitkomt, neem dan contact op met kantoor.

Tips en vuistregels

 • Hou je aan je werk- en klusgebied, ga niet zomaar ergens anders de grond in.
 • Wees bedacht op plotseling verhoogde ligging en afwijkingen in het horizontale vlak.
 • Denk aan de mogelijke aanwezigheid van moffen, afsluiters en dergelijke.
 • Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond, draai de bak in bij scheppen van losse grond.
 • Voorkom instorten, let op bij ondergraven, vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).
 • Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
 • Meld ook kleine beschadigingen.
 • Breng afwijkende ligging in kaart of laat het inmeten en meld het terug.
 • Blijf goed om je heen kijken, luister naar de mensen om je heen en motiveer elkaar.
 • Overleg als je de situatie niet vertrouwt en voel je nooit verplicht door te gaan!

Wat te doen bij graafschade

Heb je graafschade veroorzaakt? Maak foto’s van de schade en de situatie ter plaatse om de feiten vast te leggen. Je kunt vervolgens de schade melden bij jouw verzekeraar met een ingevuld Graafincidentenformulier, eventueel samen met relevante KLIC-tekeningen en dergelijke. Je kunt facturen en andere correspondentie van schadelijdende partijen aan de verzekeraar doorsturen.

Indien de schade tot een gevaarlijke situatie leidt en/of de schade is omvangrijk, neem dan direct telefonisch contact op met je verzekeraar!

Digitale toolboxen

Alle toolboxen zijn ook digitaal te gebruiken via de Veilig Vakwerk-dienst. Ga voor meer informatie naar: www.veiligvakwerk.nl

Colland klein

Voor meer informatie over veilig werken kijk je op www.agroarbo.nl. Deze toolbox is mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.