kabels en leidingen, gww, crow

Toolbox: hoe voorkom je als grondwerker schade aan kabels en leidingen?

Datum: 8 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 1 december 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Ook als grondwerker moet je jouw bijdrage leveren aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. Jouw kennis, kunde en ervaring zijn van belang en jouw mening mag gehoord worden. Maar wat dóe je om vertraging, schade en zelfs persoonlijke ongelukken te voorkomen?

Voorbereiding
Je hebt recht op een goede werkinstructie. Als je voor anderen werkt, maar ook als je voor mensen van je eigen bedrijf werkt. Wat heb je in ieder geval aan informatie en hulpmiddelen nodig om het werk op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren?

 1. Complete, actuele en toepasbare Klic-tekeningen en andere informatie over de kabels en leidingen
 2. Instructie over hoe te werken bij al dan niet opgespoorde kabels en leidingen
 3. Instructie over hoe te handelen in een onverwachte situatie of bij schade
 4. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen om mee te werken.

Tijdens het werk

 • Maak goede afspraken met de machinist en houdt contact met elkaar.
 • Steek dieper en breder voor dan de bak van de machine: graaf vrij wat je vindt.
 • Ook met de schop kun je kabels en leidingen beschadigen: werk voorzichtig, zeker bij huisaansluitingen.
 • Let op veranderingen in de grond, bijvoorbeeld kleur of verdichting.
 • Let op je omgeving en in hoeverre dat wel of niet overeenstemt met de tekeningen.
 • Wees bedacht op (plotseling) verhoogde ligging en een net loopt ook niet altijd rechtdoor.
 • De gronddekking is niet altijd wat je ervan verwacht: reken daar dus niet op!
 • Blijf goed om je heen kijken, luister naar de mensen om je heen en motiveer elkaar.
 • Overleg als je de situatie niet vertrouwt en voel je nooit verplicht door te gaan.

Stop en overleg met de machinist of de uitvoerder als:

 • Je de ondergrond niet vertrouwt of als de situatie niet (meer) duidelijk is.
 • Je onverwachte situaties aantreft, zoals verontreiniging of voorwerpen.
 • Je moet werken in onmogelijke omstandigheden:  water, puin of boomwortels in de grond.

Laatste Minuut Risco Analyse (LMRA)
Controleer voordat je aan het werk gaat dat aan de volgende zaken voldaan is:

 • Heb ik een duidelijke werkinstructie gehad en weet ik wat er van mij verwacht wordt?
 • Beschik ik over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn ze in orde?
 • Weet ik wat er in de grond zit en kan ik mijn werk veilig en zonder schade uitvoeren?
 • Weet ik wanneer ik moet stoppen met mijn werkzaamheden en wat ik dan doen moet?

Wat te doen bij graafschade

Heb je graafschade veroorzaakt? Maak foto’s van de schade en de situatie ter plaatse om de feiten vast te leggen. Je kunt vervolgens de schade melden bij jouw verzekeraar met een ingevuld Graafincidentenformulier, eventueel samen met relevante KLIC-tekeningen en dergelijke. Je kunt facturen en andere correspondentie van schadelijdende partijen aan de verzekeraar doorsturen.

Indien de schade tot een gevaarlijke situatie leidt en/of de schade is omvangrijk, neem dan direct telefonisch contact op met je verzekeraar!

Digitale toolboxen

Alle toolboxen zijn ook digitaal te gebruiken via de Veilig Vakwerk-dienst. Ga voor meer informatie naar: www.veiligvakwerk.nl

Colland klein

Voor meer informatie over veilig werken kijk je op www.agroarbo.nl. Deze toolbox is mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.