ondernemer met wethouder

Cumela gaat lokaal

Datum: 28 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 28 januari 2022
Cumelaondernemers zijn bij uitstek veelal lokaal opererende bedrijven. Ze zijn de belangrijkste werkgever van het buitengebied, dragen oplossingen aan en kennen de omgeving op hun duimpje. Kortom, ze zijn van onschatbare waarde voor de regio. Daarom kiest Cumela ervoor om in 2022 speciale aandacht te geven aan de lokale politiek en cumelaondernemers daar op de kaart te zetten, zeker nu de nieuwe Omgevingswet eraan komt.

Gerwin Otten, bedrijvenadviseur en coördinator van de campagne Cumela lokaal, ziet het als een win-winsituatie. “Onze leden verdienen een podium om zichzelf en de sector te profileren bij lokale overheden”, vertelt hij. “We willen leden stimuleren om contacten op te bouwen. Het kennen van de weg in de gemeentelijke organisatie helpt je om je boodschap naar de gemeente over te brengen. Je hebt meer invloed op de planvorming. Dat zorgt er ook voor dat de positie van jouw bedrijf en die van andere cumelaondernemers in de omgeving bij belangrijke beslissingen wordt meegenomen. Aan de andere kant heeft het ook voor de gemeente vele voordelen om te weten wat er speelt en om de lokale ondernemers te kennen.”

Onze bedrijven hebben een toegevoegde waarde die een wethouder of ambtenaar nergens anders kan vinden

Oren en ogen van de omgeving
Voor veel ondernemers is het onderhouden van contacten met overheden onontgonnen gebied. Daarom wil Cumela niet alleen inspireren, maar ook faciliteren om dit te verbeteren. “We streven ernaar dat in elk van de 352 Nederlandse gemeenten een cumelaondernemer aan tafel komt”, zegt Otten. “Als organisatie zetten we daar met Cumela lokaal ook een speciale campagne voor op. Daarmee willen we de ondernemers helpen om een kennismakingsgesprek te regelen.”

Daarin spelen de bedrijvenadviseurs een belangrijke rol, vertelt hij enthousiast. “Ondernemers die aan de slag willen, kunnen samen met hen het gesprek voorbereiden. Het is dan belangrijk om te kijken wat er speelt in de omgeving én in de lokale politiek. Momenteel speelt natuurlijk de invoering van de Omgevingswet, waarbij het ook belangrijk is om duidelijk te maken welke rol cumelabedrijven spelen in het buitengebied. Onze leden hebben juist daar een heel eigen toegevoegde waarde, die de wethouder of ambtenaar nergens anders kan vinden. Je kunt onze bedrijven zien als de oren en de ogen van het buitengebied. Daarbij zijn ze vaak ook nog de grootste werkgevers van het buitengebied. Daarom zijn ze goed in staat om de gemeente bij te staan en te adviseren bij haar complexe taken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en duurzaamheid, onderwerpen die belangrijk zijn binnen de Omgevingswet.”

Knikkende knietjes
Wouter Timmer van Fa. W. Timmer & Zn. Grond-, weg- & waterbouw in Ermelo heeft inmiddels goede contacten met zijn gemeente, maar herinnert zich dat hij het best spannend vond toen hij voor de eerste keer bij ‘zijn’ wethouder langs mocht komen. Gelukkig kende hij hem al van de lokale ondernemersclub. “Hier in de buurt kennen ondernemers onderling elkaar goed, het is goed georganiseerd. Gelukkig is onze wethouder van onder andere economie, Leo van der Velden, zelf ook ondernemer. Hij begrijpt hoe het is georganiseerd. Ik wilde eens bij hem informeren wat er eigenlijk gaat gebeuren als de nieuwe Omgevingswet komt. Wat wordt er van ons verwacht, waar moeten we aan voldoen? Dus ik maakte heel netjes een afspraak, eerst met een e-mail, daarna via het secretariaat. Ik benaderde specifiek Leo, omdat ik hem al kende; hij is heel toegankelijk. Toen ik hoorde dat er dan nog een andere wethouder bij zou worden betrokken, ging ik er toch met knikkende knietjes heen. Dat was best een spannend gesprek.”

Wethouder Leo van der Velden snapt dat wel, maar zegt er direct achteraan dat het niet nodig is. “Wij zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Ik ben niet veranderd sinds ik wethouder ben en lust ook nog steeds ‘een biertje’. Tegelijkertijd ken ik ook voldoende wethouders die het heel spannend vinden om in gesprek te gaan met ondernemers, vergeet dat niet. Ik initieer ook bedrijfsbezoeken, blijf graag in contact en maak me er hard voor. Ik hoor echter wel eens van collega’s dat ze bang zijn voor het negatieve sentiment, de schimmige vooroordelen van ondernemers. Net zo goed als dat er vooroordelen van ondernemers richting de (lokale) politiek bestaan. Juist daarom is het zo belangrijk dat je samen in gesprek gaat en dat je laat zien wat je allemaal weet en kunt. Dan zal elke wethouder en ambtenaar zien dat je een grote toegevoegde waarde hebt.”

Ik ben niet veranderd sinds ik wethouder ben en lust ook nog steeds een biertje

Nieuwsgierigheid of concrete lobby
Wouter Timmer koos voor de nieuwsgierige route. “Ik ben er heel open ingegaan”, zegt hij. “Ik wilde gewoon weten: wat gaat er met die Omgevingswet voor ons veranderen, wat gaat die participatie precies betekenen, wat kunnen we verwachten? Er was voor mij nog heel veel onbekend.”

Dat resulteerde in een goed gesprek en een blijvend contact. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een specifieke lobby: wil je gemeentelijk beleid heel concreet beïnvloeden en heb je daar een boodschap voor? “Wees wel duidelijk in wat je kunt bieden, nu of juist in de toekomst”, zegt Leo van der Velden. “Het contact moet natuurlijk wel wat toevoegen. Ik wil onder de mensen zijn, niet de hele dag achter een bureau op het gemeentehuis zitten. Mensen benaderen mij via e-mail en telefonisch, maar ook zelfs via WhatsApp of Facebook. Het levert me heel waardevolle informatie op, die ik weer kan gebruiken in mijn werk. Daarom organiseren we ook regelmatig lunches en kom ik graag op bedrijfsbezoek”, aldus de wethouder. “Dan zorg ik natuurlijk wel even voor mooie, schone machines”, zegt Timmer.

Pak je podium
Het verhaal van Timmer is volgens Gerwin Otten een goed voorbeeld van hoe je als ondernemer een relatie met de gemeente kunt opbouwen waar je ook wat aan hebt. Dat gunt hij ook andere ondernemers en daarom hoopt hij ze te kunnen stimuleren met de nieuwe campagne Cumela lokaal. Otten roept lezers op hier zelf actief mee aan de slag te gaan en vlaggendrager voor de sector te worden. “Pak je podium en ga in gesprek met de wethouder of ambtenaar. Zo bouw je over en weer waardevolle contacten op en leren gemeenten de cumelabedrijven kennen.”

Ondernemer met gemeente