openingsbeeld

PO-scan veranderen we in Cao-Check

Datum: 30 november 2022
Laatst bijgewerkt: 30 november 2022
Door: Marie-José Lamers
Sinds 2021 heet onze cao de cao Groen, Grond en Infrastructuur en kunnen we gebruik maken van een 38-urige en een 40-urige werkweek. Wat goed is voor jouw bedrijf ontdek je via onze Cao-Check, de nieuwe naam van de PO-scan. De naam staat symbool voor alle verbeteringen die we doorvoerden. Zo zijn we nog beter in staat om jou van advies te voorzien. Daar profiteer jij van en je medewerker ook. Doe net als veel collega’s de Cao-Check.

Tijdens de Cao-Check onderzoeken we of je de cao goed toepast. Dat was ook het belangrijkste doel van de PO-scan, waarbij PO staat voor Personeel en Arbeid. Op basis van de beschikbare informatie over stellen wij, mijn collega Chaira Klein of ik, juridisch adviseur arbeidsmarkt, een advies samen waarmee je een nog betere werkgever kunt worden. Vooral bij de kleine en middelgrote MKB-bedrijven, waar geen HR-afdeling is, kan een advies vanuit onze expertise verhelderend werken

Het meedenken en adviseren over de groeipotentie een werknemer is echt iets waar wij sterk in zijn

Nieuwe cao, nieuwe Check

Trots zijn we erop dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onze scan in 2020 uitkoos als voorbeeld voor eerlijk, gezond en veilig werken. Toch hebben we nu besloten om afscheid te nemen van de naam PO-scan en door te gaan als Cao-Check. Dat doen we omdat in navolging van de cao onze scan op veel plaatsen vernieuwd is en we denken dat een nieuwe naam recht doet aan alle verbeteringen die we doorvoerden.

Deze nieuwe aanpak is ook een direct gevolg van de ontwikkelingen in de laatste twee jaar. Zo merkten we dat veel bedrijven overgingen naar een 40-urige werkweek en weten wij ondertussen dat de variatie in het werkaanbod belangrijk is bij het maken van een goede keuze. Varieert die bijvoorbeeld sterk en zijn lagere vaste werkgeverslasten wenselijk dan past een 38-urige werkweek beter bij jouw bedrijfsvoering.    

Verder zien wij dat er naast vragen over de cao een groeiend aantal vragen is over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus inging. Ook krijgen we steeds vaker de vraag om mee te denken over de praktische toepassing van regelingen zoals (aanvullend) geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof.

Beloning goede medewerker

Het tweede grote onderwerp in onze sector is het belonen van medewerkers. Iets wat de cao Groen, Grond en Infrastructuur mogelijk maakt via de referentiefuncties. Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuw systeem voor functiewaardering. Zo zijn de functies niet meer op taken beschreven, maar op resultaten en resultaatgebieden. Ook zijn nieuwe functies toegevoegd. Juist door de krappe arbeidsmarkt is dit heel belangrijk geworden. Dat zien wij terug in de vragen die ondernemers aan ons stellen. Ze willen dan bijvoorbeeld weten of een medewerker goed ingeschaald is, omdat ze hem graag willen belonen op het juiste niveau van de functie.  

Wij hebben die vragen gehoord en het meegenomen in onze Check. Als jij bijvoorbeeld een medewerker ingedeeld hebt in een functieklasse C (machinist/tractorchauffeur) dan kan het zijn dat wij, op basis van de informatie over de daadwerkelijke functie van de medewerker, adviseren om de medewerker hoger in te schalen in een functieschaal D (machinist/tractorchauffeur II). Dat geeft jouw de ruimte om een medewerker eerlijk te belonen.

Tijdens de bezoeken die we deden voor PO-scan merkten we dat ondernemers blij zijn met wat wij doen. Het meedenken en adviseren over de groeipotentie van de functie van een werknemer is echt iets waar wij sterk in zijn en ons mee willen onderscheiden. Dat doen we nu meer dan voorheen, omdat er door de nieuwe functiefuncties en de duidelijke omschrijvingen veel mogelijk is.

Hoe werkt het?   

Meedoen aan de Cao-Check is heel eenvoudig. Je meldt je aan via Cumela.nl/Advies en vult daar een aanvraagformulier in of je belt naar de Ondernemerslijn en geeft aan dat je graag gebruik maakt van de Cao-Check. De Check zelf bestaat uit drie onderdelen: onderzoek, rapportage en een adviesgesprek.

Het onderzoek doen wij en daarvoor is het nodig dat we diverse documenten van je ontvangen. Uiteraard doen we dit op een manier die past binnen de AVG. De documenten bestaan onder meer uit arbeidsovereenkomsten en loonstroken. Het is niet spannender dan dat en kost je geen dag werk. Nadat we de documenten ontvangen hebben gaan wij aan de slag.

Wij gaan vervolgens kijken of je voldoet aan de cao en waar verbeteringen nodig zijn. Soms zien wij dan dat er zaken niet kloppen en blijkt dat zaken niet bekend zijn omdat de accountant of loonadministrateur hier geen informatie over gedeeld heeft. De onderwerpen die aan bod komen zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarvan kijken we of je ze correct toepast. Denk aan de cao, arbeidswetgeving, beloning en dossiervorming. Zo brengen we in beeld of er voldoende vakantiedagen worden toegekend of de overwerkregels correct worden toegepast en of de werknemer op het juiste niveau is ingeschaald. De conclusies en aanbevelingen zetten we om naar een adviesrapport.

Met dat rapport in de hand beginnen we aan het derde deel: een adviesgesprek. Of we daarvoor bij je op de koffie komen of dat we het via teams doen bepalen we samen. In dat gesprek delen Klein of ik wat we gezien hebben. Daarna gaan we uitgebreid in op de adviezen en hoe je die in jou bedrijfsvoering kunt gebruiken. Wij krijgen gelukkig vaak terug dat ondernemers die de adviezen opvolgen blij zijn dat ze dat hebben gedaan.

Wanneer we allemaal gebruik maken van dezelfde spelregels voorkomen we oneerlijke concurrentie

Eerlijke concurrentie

Tijdens de Check kan het zomaar blijken dat je een andere invulling gegeven hebt aan de arbeidsvoorwaarden. Die weliswaar goed uitpakt voor de werknemer, maar niet voldoet aan de regels. Dat soort zaken signaleren we en worden besproken. Afwijkingen ten opzichte van de Cao kunnen namelijk arbeidsrechtelijke gevolgen. Het doel hiervan is de bewustwording te vergroten. Het is aan jou als ondernemer om stappen te ondernemen.

Wij moedigen ondernemers aan om gebruik te maken van de Check. Dat doen we omdat het goed is voor het eigen bedrijf en omdat het goed is voor de complete cumelasector. Wanneer we allemaal gebruik maken van dezelfde spelregels voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen onze leden. Samen werken we aan een integere sector.

Meer over de cao-check?