Ploeg

Zorgvuldig bodembeheer steeds belangrijker

Datum: 8 augustus 2019
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Herma van den Pol
"Opnieuw wordt bevestigd hoe belangrijk bewust bodembeheer is", zegt Janneke Wijnia, directeur van CUMELA Nederland in reactie op het rapport wat de VN-klimaatorganisatie IPCC presenteerde. Daaruit bleek zelfs dat duurzaam landgebruik een van de manieren is om klimaatverandering tegen te gaan. Het stimuleren daarvan is dan ook een van de speerpunten van CUMELA Nederland.

De bodem vertolkt twee belangrijke rollen. Zo is het allereerst een leverancier van voedsel, ook voor het vee wat nodig is om aan de groeiende vraag naar vlees te kunnen voldoen. Ten tweede is de bodem, mits hij goed gebruikt wordt, in staat om CO2 op te slaan. Het IPCC waarschuwt echter ook, want "bij overexploitatie kunnen landbouwgronden broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas gaan uitstoten". Dat komt dan nog bovenop de ontbossing en drainage van veengebieden.    

Duurzaam landgebruik
Het is de reden dat het IPCC stelt dat er meer nodig is dan kijken naar de uitstoot door de energiesector en industrie om klimaatverandering tegen te gaan. Ook duurzaam landgebruik hoort daarbij. De nood is hoog want de instantie geeft meteen aan dat van de 72 procent van het beschikbare landoppervlak wat intensief gebruikt wordt, een kwart al gedegradeerd is. Wat inhoudt dat er meer grond nodig is voor een stabiele voedselvoorziening, terwijl die vraag juist stijgt.

CUMELA Nederland heeft bodemgebruik al langer hoog op de agenda staan en stelde zelfs een beleidsmedewerker bodem aan. "Hoewel onze leden de grond niet bezitten komen ze wel met een groot areaal in aanraking en kunnen ze zodoende een brug vormen naar bewust bodembeheer", zegt Wijnia. Iets wat nu ook duidelijk hoger op de internationale agenda is komen te staan. "Het aantal uitdagingen rondom de bodem neemt toe. Noem inklinking, verdichting en uitputting.”

Kennis delen
Het IPCC vraagt om een omslag in landgebruik. Toch stelt Wijnia dat er allereerst meer kennis nodig is van de bodem en hoe daarmee om te gaan, voordat er daadwerkelijk grote stappen gezet kunnen worden. “Deze kennis halen we op, delen we en dat maakt dat onze ondernemers met hun kennis en ervaring nu al waar mogelijk bijdragen aan een gezonde bodem.”