bandendruk

Word bodemadviseur met training 'een spade dieper'

Datum: 25 augustus 2021
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2021
Door: Lajos Bax
Cumela-ondernemers zijn specialisten in de bodem. Voor hen die nog dieper willen gaan start 6 oktober de nieuwe training ‘Bodemadviseur in de praktijk: een spade dieper’. Deze 4-daagse praktijkopleiding is een stevige inhoudelijke aanvulling op de al bestaande trainingen ‘Bodem basis’ en de bodemtraining voor de ondernemer en zijn medewerkers. Zet je laarzen maar klaar! De eerste groep deelnemers ontvangt een korting van 15% op de basisprijs. De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Bij goed gevolg ontvang jij het certificaat ‘Bodemadviseur in de praktijk’.

Training in het veld
Tijdens de training Bodemadviseur worden de deelnemers in 4 volledige dagen, verdeeld over 6 maanden in het veld getraind tot adviseur bodem. De trainingen vinden plaats bij PPO te Lelystad. De opzet van de training gaat uit van drie invalshoeken: fysisch, biologisch en chemisch. Naast de technisch inhoudelijke kennis van bodem en bemesting wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de adviesvaardigheden van de deelnemers, wat is de rol die je inneemt als adviseur op communicatief vlak? De in de cumelasector ervaren trainer Lambertus Vogelzang verzorgt dit onderdeel.

bodem

Partners Cumela
De training wordt uitgevoerd door Everhard van Essen, deskundig en enthousiast bodemkundige. Everhard werkt bij Aequator Groen & Ruimte. De training ‘Een spade dieper!’ is een samenwerking van Aequator en Cumela Opleiding & Training. Vanuit het project ‘Boer bij kennis’ (Ministerie van LNV) is een startsubsidie verstrekt.
De sectie Loonwerk Agrarisch van Cumela vindt training dermate belangrijk dat zij een belangrijk deel van de ontwikkelingskosten heeft gefinancierd.

Data en kosten
De trainingsdagen (9.00 uur – 16.00 uur) zijn:

  • 6 oktober 2021
  • 24 november 2021
  • 16 februari 2022
  • 23 maart 2022 (aansluitend proeve van bekwaamheid)

De trainingsdagen zijn bij PPO in Lelystad. De eerste groep deelnemers krijgt een tegemoetkoming in de kosten van 15%.  Deze eerste training kunnen we jou aanbieden voor € 1.475,-.

Meer weten?
Ga naar de cursuspagina voor meer informatie en jouw aanmelding. Of neem contact op met de medewerkers van Cumela Opleiding & Training via: 033 - 247 49 20.