bodem

Bodemadvies-training ‘Een spade dieper!’

Bodemadviseur in de praktijk; via deze bodemadvies-training ga je letterlijk een spade dieper in op de bodem om daarna aan de slag te kunnen gaan als adviseur bodem. Deze training is een stevige inhoudelijke aanvulling op de al bestaande training ‘Bodem basis’.

Inhoud

Tijdens de training worden de deelnemers ‘te velde’ getraind tot adviseur bodem. De opzet van de training gaat uit van drie invalshoeken: fysisch, biologisch en chemisch. Naast de technisch inhoudelijke kennis van bodem en bemesting wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de adviesvaardigheden van de deelnemers.

De trainers

Foto Van Essen

De training wordt uitgevoerd door Everhard van Essen, deskundig en enthousiast bodemkundige. Everhard werkt bij Aequator Groen & Ruimte.

Lambertus

Lambertus Vogelzang is een zelfstandig trainer-coach die al sinds 2000 trainingen verzorgt voor Cumela op het gebied van leidinggeven, samenwerken, adviseren, communiceren en motiveren. Hij combineert praktische ervaringen en theoretische inzichten met ruim 30 jaar werkervaring in opdrachten rond professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Niveau training
MBO met enige jaren praktische ervaring met loonwerk agrarisch / HBO

Aantal deelnemers
Minimaal 7 en maximaal 14 aantal deelnemers

Lengte training (exclusief studiebelasting)
4 dagen, verspreid over 6 maanden

De doelstellingen
Na afloop van de training is de deelnemer in staat:
om de bodem van een perceel te beoordelen in relatie tot de te telen gewassen,
de klant te adviseren welke maatregelen er nodig zijn om de kwaliteit van de bodem te verbeteren voor het betreffende gewas,
op juiste wijze de klant te adviseren zodat de boodschap over komt.

Studiebelasting per week
Naast de trainingsdagen is de studiebelasting 0,5 dag per week

Kwalificaties
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat

Aantal eindtoetsen/examens en herkansingsmogelijkheden
De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid

Doelgroep
Deze training is voor alle mensen die al enige bodemkunde ervaring hebben en zich willen specialiseren tot een top adviseur voor hun klanten

Aanvangsniveau / vereisten vooropleiding
Basiskennis bodem

Informatie over het te verstrekken / aan te schaffen studiemateriaal
Het lesmateriaal wordt bij aanvang van de training verstrekt

Bijzonderheden

De training ‘Een spade dieper!’ is een samenwerking van Aequator Groen & Ruimte en Cumela Opleiding & Training. Vanuit het project ‘Boer bij kennis’ (ministerie van LNV) is een bijdrage verstrekt.