bodem

Bodemadvies-training ‘Een spade dieper!’

Bodemadviseur in de praktijk; via deze bodemadvies-training ga je letterlijk een spade dieper in op de bodem om daarna aan de slag te kunnen gaan als adviseur bodem. Deze training is een stevige inhoudelijke aanvulling op de al bestaande training ‘Bodem basis’.

Inhoud

Tijdens de training worden de deelnemers in acht dagdelen, verspreid over 7 maanden ‘te velde’ getraind tot adviseur bodem. De opzet van de training gaat uit van drie invalshoeken: fysisch, biologisch en chemisch. Naast de technisch inhoudelijke kennis van bodem en bemesting wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de adviesvaardigheden van de deelnemers.

De trainers

Foto Van Essen

De training wordt uitgevoerd door Everhard van Essen, deskundig en enthousiast bodemkundige. Everhard werkt bij Aequator Groen & Ruimte.

Lambertus

Lambertus Vogelzang is een zelfstandig trainer-coach die al sinds 2000 trainingen verzorgt voor Cumela op het gebied van leidinggeven, samenwerken, adviseren, communiceren en motiveren. Hij combineert praktische ervaringen en theoretische inzichten met ruim 30 jaar werkervaring in opdrachten rond professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Voorkennis

Basiskennis bodem

Toetsing

Proeve van bekwaamheid

Bijzonderheden

De training ‘Een spade dieper!’ is een samenwerking van Aequator Groen & Ruimte en Cumela Opleiding & Training. Vanuit het project ‘Boer bij kennis’ (ministerie van LNV) is een bijdrage verstrekt.

De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.