ruwvoerteelt

Wij ondersteunen Boer & Burger Brunch 13 december

Datum: 11 december 2019
Laatst bijgewerkt: 18 maart 2020
Door: Maurice Steinbusch
Komende vrijdagmiddag vindt in hartje Amsterdam, de Boer & Burger Brunch plaats. De organisatie is in handen van Agractie. In de vele stands kunnen burgers gratis proeven van de mooie waren die onze boeren produceren. Er is ruimte om vragen te stellen en kennis te maken met het vakmanschap van de Nederlandse boer. Wij ondersteunen de actie.

Onze sectie Agrarisch Loonwerk vindt deze actie een mooie manier om een positief beeld van de Nederlandse boer te laten zien. Boeren vervullen namelijk een belangrijke rol in Nederland. Ze voorzien consumenten in binnen- en buitenland van betaalbaar, goed en veilig voedsel.
Anderzijds stellen burgers aan boeren eisen over hun leefomgeving. Soms knelt dat. Het initiatief wil op een positieve manier consumenten, burgers en boeren met elkaar in gesprek brengen dus de verbinding leggen. Ook Cumela-leden, grotendeels familiebedrijven, sinds decennia belangrijke partners van boeren voelen zich nauw verbonden met de boerensector waarvoor ze graag werken. De huidige onzekerheid in boerengezinnen over bestaanszekerheid vanwege de actuele uitvloeiselen fosfaatrechten, stikstofdiscussie leidt ook tot onzekerheid bij Cumela-leden over de continuïteit van hun agrarische activiteiten.

Achtergrond 
Enige tijd geleden zijn wij benaderd om deze actie te ondersteunen. De sectie Agrarisch Loonwerk heeft positief advies uitgebracht over deelname. Na een duidelijke reactie op onze vragen over benodigde vergunningen en transparantie in besteding van middelen is begin vorige week besloten om financieel bij te dragen. We hebben er ook vertrouwen in dat het breed in de keten gedragen initiatief op een positieve manier in de pers komt. We hebben ook spreektijd namens de sectie gevraagd. Jammer genoeg heeft de organisatie laten weten dat gezien de grote animo voor spreektijd er geen ruimte is voor ons om te spreken.
Vanuit onze vereniging wensen we alle burgers en boeren een smakelijke middag toe, met veel luisterende oren, vragen over en weer en goede gesprekken met elkaar. Meer informatie over het programma is te lezen in de bijlage.

Hartenkreet ZLTO
Cumela Nederland en tientallen Brabantse cumelabedrijven steunen een hartenkreet van de Brabantse bedrijven in de agribusiness. In deze hartenkreet vragen ze de Provinciale Staten van Noord-Brabant om goed na te denken voor ze de Brabantse boeren de nek om draaien. Lees hier meer en klik door naar de 'Hartenkreet'.