GWW werk tijdens coronacrisis

"We zoeken elkaar op als werk stagneert"

Datum: 30 april 2020
Laatst bijgewerkt: 30 april 2020
Door: Herma van den Pol
Rijkswaterstaat maakte een week eerder bekend aan de roep vanuit de sector gehoor te geven en aanbestedingen en werken door te laten gaan. Ondertussen blijken ook diverse provincies en een aantal waterschappen de schouders eronder te zetten.

"Wij hebben van een aantal provincies een reactie ontvangen op onze brieven", zegt Janneke Wijnia, directeur van Cumela. Die reacties volgden op de brieven die onder meer Cumela verstuurde naar provincies, gemeenten en waterschappen. "Ik ben blij met de reacties vanuit de provincies." Zo liet de provincie Zuid-Holland weten dat er voor de provincie veel aan gelegen is om werk zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

De provincie geeft onder meer aan in haar reactie: "Nu wij enige weken ervaring hebben opgedaan met het werken op afstand, slagen we er steeds beter in om onze opgaves voort te zetten." Soortgelijke geluiden kwamen ook uit andere provincies. "Wij roepen degene die nog niet gereageerd hebben ook op om hier proactief mee aan de slag te gaan en er zo voor te zorgen dat de lokale economie blijft functioneren", zegt Wijnia.

Waterschap houdt contact
Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet en Cultuurtechniek bij Cumela, hoopt nu ook goede afspraken te kunnen gaan maken met provincies, waterschappen en gemeenten. "Rijkswaterstaat heeft als het ware een voorzet gegeven." Het helpt dan dat waterschappen zelf al aangegeven hebben elkaar op te willen zoeken als werken dreigen te stagneren of daadwerkelijk stagneren. 

Wijnia doet een dringende oproep aan gemeenten om nu ook het contact met de sector te zoeken en ervoor te zorgen dat aanbestedingen weer op gang komen. "Dit zijn ook belangrijke werkgevers voor onze leden, die op hun beurt weer lokaal voor veel werkgelegenheid zorgen. Door ervoor te zorgen dat de cumelabedrijven aan het werk blijven ondersteunen gemeenten indirect de eigen lokale economie."