bouwplaats

Plan om aanbestedingen op gang te houden

Datum: 1 april 2020
Laatst bijgewerkt: 3 april 2020
Door: Nico Willemsen
Op initiatief van Rijkswaterstaat stelden diverse brancheverenigingen, waaronder Cumela, een plan samen om aanbestedingen op gang te houden, een zogenaamd versnellingsplan. Onze voorzitter Wim van Mourik was aanwezig in de conference call waarin het plan aangeboden werd. "Wij juichen het toe dat partijen zoals Rijkswaterstaat ons hiervoor benaderen."

"Er heerst veel onrust in de sector als gevolg van de coronacrisis. Op korte termijn gaat het werk nog door, maar in de tweede helft van het jaar lijkt het werk op te drogen", zegt Van Mourik. "Het is tegen deze achtergrond heel positief dat Rijkswaterstaat de sector benaderd heeft met de vraag hoe we het werk op gang kunnen houden. Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat aanbestedingen door blijven gaan en de sector haar werk kan blijven doen."

Om dit handen en voeten te geven wordt een taskforce opgezet die met het versnellingsplan, wat woensdag 1 april werd aangeboden aan Rijkswaterstaat, aan de slag gaat. "Het geeft vertrouwen, want het betekent dat er stappen worden gezet om de continuïteit van onze ondernemers veilig te stellen", zegt Van Mourik. Eerder riep onze directeur (semi)overheden al op aanbestedingen door te laten.   

Brief aan opdrachtgevers
Die oproep werd later door alle branches in een brief aan de gemeenten, waterschappen en aan de provincies nog een keer herhaald. De rode draad: samenwerken aan continuïteit aanbestedingen. "In een brief aan provincies, gemeenten en waterschappen is opgeroepen om de enorme economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken door continuïteit te houden in opdrachten- en geldstroom en continuïteit en de activiteiten. Leden van Bouwend Nederland, Cumela, MKB INFRA, KoninklijkeNL ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers zien op dit moment naast een aantal opschortingen van werkzaamheden een zorgelijke daling van aangekondigde werken en diensten en een beperkte communicatie en vergunningafgifte. Deze stagnatie lijkt voort te komen uit zorg of angst samenhangend met het COVID-19-virus."

"Afgelopen vrijdag is het protocol "Samen veilig doorwerken" vastgesteld, die stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met de bouworganisaties en vakbonden samen. Het protocol biedt duidelijkheid over de concrete veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen doorwerken. Het protocol wordt nog uitgewerkt voor werkzaamheden in het kader van milieu- en veldonderzoek, inventarisaties en inspecties. In het verlengde van het Protocol is er ook meteen een helpdesk opgezet die kan ondersteunen bij vragen over de toepassing van de maatregelen. Je kunt deze Helpdesk Corona Bouw en Techniek zowel telefonisch (085-0801544) als per e-mail of chat bereiken via www.helpdeskcorona-bt.nl."

"Zowel het protocol als het aanbod van hulp om werken versneld op de markt te brengen, berusten op de noodzaak om de sector – na de gevoelige klappen die zijn opgelopen als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis – in het belang van de Nederlandse economie aan het werk te houden. Het teruglopen of stoppen van de activiteiten in de sector is funest voor de grootste nationale bevoorradingsketen, de werkgelegenheid en daarmee voor de economie als geheel. De koepelorganisaties doen daarom een klemmend beroep om samen de enorme economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken."

De brieven vind je in de bijlage.