Pum Enthoven, scania, laden, zand, kraan

Rijkswaterstaat komt met werk

Datum: 24 april 2020
Laatst bijgewerkt: 24 april 2020
Door: Herma van den Pol
Al eerder geplande projecten worden naar voren gehaald en van andere projecten worden onderzocht of ze versneld in gang gezet kunnen worden. Daarmee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de roep vanuit de sector om aanbestedingen en werken door te laten gaan. "Een goed begin", zegt Janneke Wijnia, directeur van Cumela. "Ik roep andere (semi-)overheden op dit voorbeeld te gaan volgen."

Ongeveer drie weken na het aanbieden van het  versnellingsplan door  brancheverenigingen, waaronder Cumela komt minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, met een plan om de sector te helpen. Dat is nodig, want de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW) is volgens haar belangrijk. Van Nieuwenhuizen: "De sector zorgt voor veel werkgelegenheid en belangrijk is voor de economie. Het is in het belang van Nederland deze bedrijven economisch vitaal te houden, tijdens maar ook na de coronacrisis."

Projecten naar voren halen
Om de sector te helpen worden allereerst de geplande en lopende aanbestedingen zoveel mogelijk doorgezet. "Waar nodig in aangepaste vorm, om de orderportefeuille van de markt ook de komende perioden vanuit Rijkswaterstaat gevuld te houden", zegt de minister in de Kamerbrief. Ook ziet de minister kans om werkzaamheden aan het wegennet te versnellen nu er veel minder verkeer op de weg is. Dat gaat onder meer gebeuren bij werk aan de A1 en aan de A12. Ten slotte wordt gekeken of projecten die voor latere jaren gepland stonden naar voren gehaald kunnen worden. 

"In een gezamenlijke ‘Taskforce Infra’ van mijn ministerie en brancheorganisaties wordt gekeken naar maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, naar maatregelen voor over een half jaar en voor 2021", zegt van Nieuwenhuizen. Ze sluit daarbij niet uit dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Sneller betalen
Nog een andere ingreep die gedaan wordt is het versnellen van betalingen. Van Nieuwenhuizen: "Dat gebeurt waar dat mogelijk is. Ook wordt daar waar het kan contractueel vastgelegde betalingsritme aangepast. Vlotte betaling is in de hele keten van belang, van opdrachtgever naar hoofdaannemer, maar ook naar onderaannemers en toeleveranciers. Rijkswaterstaat heeft hoofdaannemers opgeroepen de snelle betaling door Rijkswaterstaat ook door te vertalen in de eigen betaalprocessen." 

Wijnia is blij met de stappen die door Rijkswaterstaat gezet worden. "Onder onze leden horen we steeds meer terug dat zich zorgen maken over de periode na de zomervakantie. Er komen amper nieuwe aanbestedingen op de markt en dat betekent dat het werk langzaam opdroogt. Wij hopen dat ook andere opdrachtgevers dit voorbeeld gaan volgen. Het is ook goed dat de minister ingaat op de betalingen. Juist in deze periode is het belangrijk dat iedereen op tijd betaalt wat er betaald moet worden. Gelukkig horen wij uit onze achterban terug dat dit heel vaak nog wel gebeurt."