stormschade 2017

Wat te doen bij stormschade?

Datum: 18 februari 2022
Laatst bijgewerkt: 18 februari 2022
Storm Eunice raast over Nederland en zorgt op verschillende plekken voor schade. Welke preventieve maatregelen moet je nemen? Wat moet je eigenlijk doen als je stormschade hebt? Cumela Verzekeringen legt in vijf stappen uit je kunt doen.

Stormschade voorkomen is in de praktijk heel erg lastig. Vooral omdat je vooraf niet weet wat de kwetsbare plekken in gebouwen zijn of welke bomen en takken er gaan vallen. Neem voldoende preventieve maatregelen. Hierbij moet je natuurlijk de veiligheid van jou jou en jouw personeelsleden voorop stellen.

  • Plaats materiaal en machines zo veel mogelijk binnen
  • Leg werkzaamheden (tijdelijk) stil als de weersomstandigheden niet veilig zijn
  • Ga alleen de weg op als de weeromstandigheden dit toelaten
Infographic stormschade

Is er eenmaal stormschade dan zijn er wel mogelijkheden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Heb je schade neem dan maatregelen, als de weeromstandigheden dit toelaten, om verdere schade te voorkomen. In vijf stappen legt Cumela Verzekeringen uit wat je kunt doen als je schade hebt.
 
1. Schade opnemen

Controleer in en rond jouw gebouwen of er schade is. Let wel op de eigen veiligheid. 

2. Hulp
In het geval van ernstige schade bel je de brandweer. Bij minder acuut gevaar schakel je andere hulptroepen (gespecialiseerd bedrijf) in om verdere schade zoveel mogelijk te beperken.
 
3. Schade zo snel mogelijk melden
Eventuele schade moet zo snel mogelijk worden gemeld. De verzekeraar geeft dan aan wat er vervolgens moet gebeuren. Het kan zijn dat er snel een noodverband moet worden gelegd om verdere schade te voorkomen. Soms wil de verzekeraar eerst een schade-expert sturen om de schade op te nemen.
 
4. Contra-expert
Mocht je het oneens zijn met het bedrag, dan kunt je contact opnemen met een contra-expert. De inschakeling van deze expert wordt vergoed door de verzekeraar.
 
5. Foto's
Zorg altijd voor bewijs, dat kan eventueel later van pas komen. Het kan altijd voorkomen dat er later nog eens naar de precieze schade wordt gevraagd. In dat geval is het handig om te kunnen bewijzen hoe groot de schade was. Maak duidelijke foto's waarop de schade volledig zichtbaar is.
 
Wat dekt de verzekering?
Allereerst moet er sprake zijn van storm, in de meeste verzekeringsvoorwaarden is geregeld dat er tenminste windkracht 7 moet zijn geweest. De opstalverzekering dekt dan vaak het grootste deel van de stormschades. Van weggewaaide dakpannen tot ramen die sneuvelen of een schutting die omvalt. Houd er wel rekening mee dat er bij storm vaak sprake is van een verhoogd eigen risico.
 
Valt een boom op een auto, dan moet je naar jouw autoverzekeraar. Van belang is dan wel dat er minimaal een beperkt casco dekking is afgesloten.