Grasoogst, gras, opraapwagen, fendt

Vakantietoeslag betalen over overuren?

Datum: 5 mei 2021
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
Door een wijziging in de Wet minimumloon in 2017 hoort het loon dat je als werkgever moet betalen voor overuren soms ook tot het salaris waarover je vakantietoeslag moet berekenen. De cao die je toepast kan rechtsgeldig afwijken van deze wetgeving. Het is dus belangrijk om te kijken wat er in de cao is geregeld voordat je de vakantietoeslag over overuren berekent. En controleer vooral ook wat jouw loonadministratie heeft gedaan! Cumela informeert je hieronder over wat er in de diverse cao’s over is geregeld.

De cao Groen, Grond en Infrastructuur
In artikel 44 van de cao Groen, Grond en Infrastructuur staat dat de beloning voor overwerk niet behoort tot de grondslag voor het loon waarover je vakantietoeslag moet berekenen. De wijziging in de wet in 2017 veranderde hier niets aan.

De cao Bouw & Infra
De cao Bouw & Infra maakt onderscheid tussen de bouwplaatswerknemers en de uta-werknemers. Voor de bouwplaatswerknemer geldt dat hij geen vakantietoeslag zal ontvangen over zijn overuren, omdat in de caotekst staat dat de werkgever de vakantietoeslag moet berekenen over het vast overeengekomen loon. Dat is garantieloon met eventuele prestatietoeslag.
Voor de uta-werknemer staat in de cao dat de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar maakt hoe hij compensatie geeft voor werk dat hij de werknemer heeft opgedragen. Dit betekent dat je als werkgever kunt opnemen dat er geen vakantietoeslag over overwerk wordt betaald. Je moet dit dan dus zelf in de arbeidsovereenkomst opnemen!

De cao Hoveniers
In de cao voor hoveniers en groenvoorzieners staat dat je de vakantietoeslag moet berekenen over het loon behalve de beloning voor overwerk. Ook onder deze cao heb je dus geen last van deze wijziging in 2017. 

De cao Beroepsgoederenvervoer
In de cao BGV staat dat het loon in de vierde periode maal 13 of het maandloon over april x 12 de grondslag is voor de vakantietoeslag. In artikel 23 van de cao staat loon gedefinieerd als het functieloon vermeerderd met een eventuele ploegendiensttoeslag en een eventuele persoonlijke toeslag. Ook hier geldt dus dat je overwerk niet hoeft mee te nemen in de grondslag voor de vakantietoeslag.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail [email protected].