machinist cultuurtechniek

Subsidie voor praktijkleren beschikbaar

Datum: 6 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 8 juli 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Het is sinds 1 juli mogelijk om subsidie aan te vragen voor praktijkleren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De financiële ondersteuning is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Tot 16 september 17:00 kun je subsidie voor het schooljaar 2019/2020 aanvragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het schooljaar. Als werkgever kan je recht hebben op maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats. De hoogte van de subsidie hangt af van de het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het studiejaar.

Erkende leerplaats
De subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 met een extra ondersteuningsmogelijkheid. Erkende leerbedrijven in de cumelasector kunnen namelijk bovenop de gebruikelijke Subsidieregeling Praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf dan melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

Meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren vind je op rvo.nl.