machinist cultuurtechniek

Laatste kans subsidie praktijkleren schooljaar 2022/2023

Datum: 12 september 2023
Laatst bijgewerkt: 12 september 2023
Door: Jacqueline Tuinenga
Het is sinds 2 juni weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor praktijkleren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De financiële ondersteuning is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Tot 15 september 17:00 uur kun je subsidie voor het schooljaar 2022/2023 aanvragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het schooljaar. Als werkgever kun je recht hebben op maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg tijdens het studiejaar.

Erkende leerplaats

De subsidieregeling praktijkleren kent voor het studiejaar 2022/2023 een extra ondersteuningsmogelijkheid. Erkende leerbedrijven in de cumelasector kunnen namelijk bovenop de gebruikelijke Subsidieregeling Praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf dan melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

Meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren vind je op rvo.nl.