john deere_mais_zaaien_zand_ stof _2020

Projectgroep preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Datum: 16 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 16 maart 2022
Door: Gerben Zijlstra
Begin maart is er een tweejarig project van start gegaan om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Cumela neemt deel aan deze projectgroep, omdat we merken dat er veel kennis is over bodemverdichting die boeren en loonwerkers niet bereikt. De informatie is daarnaast vaak onvoldoende praktisch toepasbaar of niet gebruiksvriendelijk. Met onze deelname aan deze projectgroep willen we hier verbetering in aanbrengen.

De projectgroep heeft als doel om landgebruikers, (toekomstige) loonwerkers en grondeigenaren bewust te maken van de gevolgen van bodemverdichting en de alternatieven om bodemverdichting te voorkomen of verminderen. Een verhoogd kennisniveau zorgt naar verwachting voor andere keuzes in de bewerkings- en oogstmomenten en de inzet van machines. 

De doelgroepen worden bereikt via de onderwijsinstellingen en de netwerkorganisaties zoals Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS en vereniging van grondeigenaren. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken onder andere via het project PPS Beterbodem Beheer.

De projectgroep bestaat uit: Cumela, Cosun beet company, LTO Noord, Fedecom, IRS, onderwijsinstellingen Aeres, CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR).

Cumela Nederland

Gerben Zijlstra

Beleidsmedewerker bodem