Graafmachine

Overzicht elektrische en hybride mobiele machines

Datum: 13 september 2019
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2020
Door: Nico Willemsen
De inzet van elektrische mobiele werktuigen, zoals bulldozers, shovels en graafmachines zorgt voor verlaging van de uitstoot van CO₂ en stikstof op de bouwplaats. Maar hoe groot is het aanbod van die werktuigen? Natuur & Milieu en BMWT, de branchevereniging van leveranciers van bouwmachines, komen als eerste met een overzicht van alle beschikbare (en binnenkort beschikbare) elektrische en hybride mobiele machines.

Klik hier voor het overzicht. Deze inventarisatie is een belangrijk hulpmiddel voor bouwbedrijven die nieuwe mobiele werktuigen willen aanschaffen, maar ook voor aanbestedende partijen die eisen willen stellen ten aanzien van het gebruik van duurzame brandstoffen op de bouwplaats.

Aanschafprijs hoger
De aanschafprijs van elektrische machines is aanzienlijk hoger dan de prijs van conventionele dieselmachines. Lagere onderhoudskosten en minder brandstofkosten compenseren dit gedeeltelijk. Vooral voor kleinere bedrijven vormt de aanschafprijs een probleem. Het benutten van fiscale stimuleringsregelingen zoals de MIA/VAMIL of mogelijkheden voor voorfinanciering, kan voor hen een oplossing vormen.

Accuduur vergroot
In de beeldvorming rondom mobiele werktuigen is nog een grote slag te maken. De accuduur zou niet voldoende zijn om een elektrische machine een ‘werkdag’ te laten draaien, zoals gebruikers gewend zijn met een dieselwerktuig. Maar accu’s leveren inmiddels voldoende capaciteit, zeker wanneer je een 2e accupakket gebruikt. Daarnaast leeft het idee dat stille werktuigen niet krachtig genoeg zijn; Het is een onterecht beeld dat een krachtig apparaat ook veel geluid maakt.

Opladen accu’s
De laadinfrastructuur vormt ook een belemmering, want bij aanvang van een bouwproject is er vaak nog geen elektriciteit aanwezig voor een aansluitpunt. Dat betekent dat er een omslag moet plaatsvinden in de volgorde waarin bedrijven werkzaamheden op een bouwplaats uitvoeren. En in aanbestedingstrajecten moet de realisatie van krachtstroomaansluitpunten al vroeg in het bouwproces worden geregeld.

Verlagen uitstoot
Fossiele mobiele machines zijn goed voor 8% van de CO₂-uitstoot van het verkeer in Nederland, 12% van de NOx en 8% van de fijnstofuitstoot. Naast het klimaateffect, zorgen deze werktuigen ook voor geluids- en stankoverlast en leveren ze gezondheidsproblemen op. Het vervangen van deze machines door een elektrische variant heeft dan ook veel voordelen.

Green Deal Het nieuwe Draaien
Dit overzicht is tot stand gekomen tussen de diverse partijen in de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben in 2016 hun handtekening gezet onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Hiermee spreken de partijen, waaronder Cumela, af om de komende jaren te werken aan reductie van de gemiddelde uitstoot van CO₂, NOx en fijnstof door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren.