Subsidie mobiele machines

13 mei 2019
Te weinig geluidswinst ten opzichte van de al geldende Europese normen heeft geresulteerd in een versobering van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarvoor in de plaats komen mogelijkheden met elektrische en hybride machines.
In de afgelopen jaren werden door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) de positieve lijsten uitgegeven. Op deze lijsten stonden diverse mobiele machines die voldeden aan de geluidseisen (E 3412). Vele Cumelaondernemers hebben van de regeling gebruik gemaakt (een fiscale aftrek van het belastbaar inkomen uit de onderneming). Hierbij kon 13,5 procent over de helft van de investering, bovenop de afschrijvingen in aftrek gebracht worden. Dit was een interessante regeling.

Op de Vamil/MIA-lijst 2019 is dit vervallen, omdat bij de gestimuleerde modellen relatief weinig geluidswinst te behalen viel ten opzichte van de al geldende Europese normen.

Elektrisch aangedreven
In 2019 komen elektrisch aangedreven mobiele machines en hybride aangedreven mobiele machines wel in aanmerking (de laatste onder nummer B 3415). Hierbij mag niet alleen MIA (13,5  procent extra aftrek, maar ook 75 procent Vamil worden toegepast).

Kortom de regeling is versoberd, maar als de stap gemaakt wordt naar elektrische mobile machines dan zijn er mogelijkheden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.
Auteur: André de Swart