Mening

Mail je mening nu! Kom in actie tegen Nitraatrichtlijn

Datum: 8 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2021
Door: Maurice Steinbusch
De voorgestelde maatregelen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn hebben grote gevolgen voor alle agrarische loonwerkers; ongeacht in welk gebied, grondsoort of teelt je actief bent. Daarom roepen we je op om in actie te komen en deze gevolgen in beeld te brengen bij het ministerie van LNV. Samen kunnen we het verschil maken.

Verplichte rotatie van rustgewassen in het bouwplan, bredere bufferzones langs watergangen en een vanggewas na alle gewassen op 1 oktober op zand- en lössgrond; een greep uit de voorstellen voor het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Allemaal hebben ze grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van cumelabedrijven actief in het agrarisch loonwerk. We willen daarom voorkomen dat de voorstellen definitief worden, maar daarvoor hebben we jullie hulp hard nodig.

Download de brief, vul hem in en verstuur hem zo snel mogelijk naar [email protected]

Geef jouw mening via bijgevoegde voorbeeldreactie
Breng de gevolgen van het 7e actieprogramma voor jouw bedrijf onder de aandacht van LNV door te reageren op de internetconsultatie. De internetconsultatie loopt tot en met 18 oktober 2021. Cumela dient namens de sector ook een inhoudelijke reactie in. Het schetsen van de gevolgen voor jouw bedrijf versterkt de reactie die Cumela indient en laat zien wat het effect is bij individuele bedrijven.

Wij hebben een opzet gemaakt van de brief die je aan de hand van je eigen situatie kan aanvullen en gebruiken. Deze brief vind je boven deze tekst. Vul hem in! Nu ben je misschien druk, maar als de voorstellen doorgaan zou het weleens onwerkbaar druk kunnen gaan worden en dat moeten we samen voorkomen. 

Indienen bij LNV kan tot en met 18 oktober 2021 op de volgende twee manieren:
•    Per e-mail naar: [email protected]
•    Schriftelijk naar:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factsheet voorstellen in het kort

Cumela Nederland

Maurice Steinbusch

Beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk