Graven, kraan, bouw

Handig: online Handboeken Personeel voor cao LEO en cao Bouw & Infra

Datum: 14 februari 2020
Laatst bijgewerkt: 13 juli 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Ben je ondernemer in de cumelasector en werk je met personeel, dan heb je ook te maken met collectieve afspraken. Die zijn vastgelegd in een zogenaamde cao, maar ken jij ze uit je hoofd? Om je hiermee te helpen, stelde Cumela Advies het Handboek Personeel cao LEO en het Handboek Personeel cao Bouw & Infra samen.

In het kort:

Voor € 75,00 per jaar (excl. btw, ledenprijs) kun je een abonnement afsluiten op één van de Handboeken. Er zijn er twee: Het Handboek Personeel cao LEO en het Handboek Personeel cao Bouw & Infra. De documenten die onderdeel zijn van het Handboek Personeel bevinden zich in een online omgeving. We actualiseren het handboek Personeel met regelmaat en houden je daarvan per mail op de hoogte.

Heb je een vraag of wil je een abonnement afsluiten? Bel of mail met de Cumela Ondernemerslijn: 033 - 247 49 99 of via [email protected]

Veel van de vragen die aan de Cumela Ondernemerslijn worden gesteld, gaan over de cao. Hoewel we proberen je via de website en nieuwsbrieven te informeren door het geven van actuele informatie blijft de cao vragen opleveren. Ook zien we dat de documenten die we delen om je te helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een overeenkomst goed worden benut, maar ook dat er vraag is naar meer.

Met de cao-handboeken voor het agrarisch loonwerk (LEO) en voor Bouw & Infra springen we daarop in. Een groeiend aantal leden maakt dan ook gebruik van dit handige digitale hulpmiddel. Ons belangrijkste doel met deze handboeken is het geven van een duidelijke uitleg van de cao-regels die praktisch toepasbaar zijn. Aangevuld met actuele documenten, die je in de digitale omgeving altijd bij de hand hebt, krijg je in één oogopslag in beeld wat kan en wat is toegestaan binnen de cao waarmee je te maken hebt.

Handboeken blijven actueel
We hebben bewust de keus gemaakt om de handboeken niet te gaan printen. Een gewaagde stap, omdat we zien dat in onze sector de overstap naar een digitaal systeem nog lang niet overal is gemaakt. Toch stond voor ons vast dat een digitale uitgave veel beter voorziet in de behoefte die er is om meer grip op de cao te krijgen. Het werkt snel, is overal te gebruiken zolang er internet is en kan altijd worden bijgewerkt. Het is dan ook een product dat we nog steeds doorontwikkelen, iets wat mede mogelijk is dankzij de vragen en opmerkingen die vanuit onze gebruikers worden gesteld.

Het is voor een cao-handboek heel belangrijk dat we dit steeds kunnen bijwerken. Zo wordt het gedurende het jaar steeds door ons aangepast aan de nieuwste inzichten en waar nodig nog toegankelijker gemaakt. Als lezer krijg je zo de garantie dat de informatie volledig en correct is. Beide cao’s worden in begrijpelijke taal toegelicht.

Nog een voordeel van de digitale omgeving is dat de documenten die we je aanbieden meteen kunnen worden gebruikt. Je hoeft niets over te typen of in te scannen, maar kunt ze op een gemakkelijke manier downloaden. Je vindt er documenten over arbeidsovereenkomsten, diverse voorbeeldbrieven, een arbeidsreglement en een gedragscode social media, privacy en ga zo maar door. Mis je toch nog iets of merken we dat er behoefte is aan nieuwe documenten, dan pakken we dat op en proberen zo het pakket compleet te houden. Alles met het doel om je te ontzorgen en voor een grote tijdsbesparing te zorgen.

 

Wat wordt er geregeld in een arbeidsovereenkomst?

Elke ondernemer met personeel in dienst heeft te maken met een overeenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken. Zo’n overeenkomst heet een (individuele) arbeidsovereenkomst.

De individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan onderworpen zijn aan collectieve afspraken zoals die zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Om als werkgever te weten welke afspraken in een arbeidsovereenkomst moeten en/of kunnen worden vastgelegd, is kennis nodig van de richtlijnen die hierover zijn opgesteld in de wet en/of cao die op je onderneming van toepassing is. In de wet en cao worden namelijk de voorwaarden geregeld die bij de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Dit betekent dat afspraken tussen werkgever en werknemer niet alleen niet in strijd mogen zijn met de wet, maar ook niet in strijd mogen zijn met de toepasselijke cao.

Het is van belang om geïnformeerd te zijn over de ins en outs van de cao, zeker als het gaat om het schriftelijk vastleggen van deze afspraken. Zo is het belangrijk om vast te leggen in welke loonschaal de werknemer zit en welke beloning hierbij hoort. Het blijft opletten voor jou als werkgever. Zo komen we met regelmaat arbeidsovereenkomsten tegen waarbij de cao LEO van toepassing is, maar waarin een 40-urige werkweek is vastgelegd. De cao LEO kent echter een 38-urige werkweek. Een dergelijke afspraak is in strijd met de cao LEO en dient op een andere wijze te worden ingevuld. Op dit soort vragen vind je snel een begrijpelijk antwoord in het Handboek Personeel.

Duur van de werkweek en atv-dagen
In de handboeken wordt alles volledig en duidelijk uitgelegd. Zo vind je antwoord op de vraag of er nu sprake is van een 38-urige of 40-urige werkweek. Hoe zit het met atv-dagen? En wat moet er worden geregeld in een arbeidsovereenkomst? Daarnaast vind je in het Handboek Personeel cao LEO informatie over de werkkostenregeling en achtergrondinformatie over personeelsinstrumenten, zoals werkoverleg, functioneringsgesprekken en dossieropbouw.

Het zijn allemaal zaken die je goed geregeld wilt hebben. Als ondernemer wil je gewoon niet meemaken dat je pas na een jaar of zo ontdekt dat je personeel geen 40-urige werkweek mag maken. Ook geeft het handboek antwoord op de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat je personeel flexibel kan worden ingezet en meer van dit soort zaken die seizoensgebonden werkzaamheden met zich meebrengen.

Veel van onze leden, maar daarnaast ook loonadministrateurs en accountants, maken al gebruik van deze digitale handboeken. Ze vormen een ideaal naslagwerk voor iedereen die zich binnen de cao LEO en cao Bouw & Infra met personeelszaken en HR bezighoudt.

Aanpalende cao’s
De cumelasector is breed georiënteerd en de activiteiten worden steeds diverser, al blijft de link naar groen, grond en infra in alle facetten duidelijk aanwezig. Wij zien ook dat de cumelabedrijven door overnames en fusies groter worden en te maken krijgen met meerdere cao’s. Dit maakt het niet altijd even gemakkelijk. Naast vragen over de cao LEO en cao Bouw & Infra zien wij met regelmatig vragen over aanpalende cao’s, zoals de cao Beroepsgoederenvervoer, de cao Open Teelten of de cao Hoveniers. Helaas is het niet mogelijk om voor al deze cao’s een handboek op te stellen, maar via de Ondernemerslijn zijn wij prima in staat vragen over deze cao’s te beantwoorden.

Lees meer over de handboeken