trekker maaicombi

Groningen opent provinciale wegen voor landbouwverkeer

Datum: 28 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 1 februari 2022
Door: Toon van der Stok
De provincie Groningen gaat dit jaar drie provinciale wegen openstellen voor (land)bouwverkeer. Hiermee wil de provincie de parallelwegen en dorpskernen veiliger maken voor langzaam verkeer. Dit besluit is medegenomen omdat trekkers na invoering van het kenteken nu 40 km/u mogen rijden.

De openstelling van deze drie wegen is het eerste resultaat van een plan dat de provincie in samenspraak met Cumela en LTO heeft opgesteld voor een landbouwnetwerk. Hiermee wil de provincie de veiligheid voor fietsers vergroten en het ook mogelijk maken om het (land)bouwverkeer uit de dorpskernen te weren. Een grote wens van niet alleen de dorpsbewoners, maar ook van de bedrijven die met (land)bouwvoertuigen over de weg gaan. Van de eerste maatregelen profiteert vooral Winschoten. Daar hoeft het doorgaand landbouwverkeer nu niet meer door de kern. Dit jaar wordt na herinrichting van de dorpskernen van Wehe-den Hoor, Leens en Ulrum, onderzocht of het verkeer nog door de kernen kan of dat het ook hier beter is dat het over de N361 gaat.

Drie wegen open
De openstellingen betreffen de oostelijke rondweg van Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368) en de N360 tussen Tjamsweer en de Jan Bronsweg in Appingedam,. Op termijn wordt ook de provinciale weg N367 achter de Pekela's opengesteld voor landbouwverkeer.

Passeerstroken
Voordat ook de provinciale weg N367 achter de Pekela's opengesteld kan worden voor landbouwverkeer, worden er eerst aparte passeerstroken aangelegd bij de vier rotondes. Landbouwverkeer kan daar, voordat het weer moet optrekken even wachten en het overige verkeer veilig laten passeren. Dit zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer. 

Eerste stap
Beleidsmedewerker Hero Dijkema van Cumela is blij dat de provincie de nieuwe status van het (land)bouwverkeer op de openbare weg zo voortvarend oppakt. “Wij willen graag weg uit de dorpskernen en van de parallelwegen af. Nu het (land)bouwverkeer officieel 40 km/u mag, kunnen de provincies daarvoor ook ruimte maken op doorgaande wegen, zonder dat het erg verkeersbelemmerend is. Het aanleggen van passeerstroken is dan voor de verkeersveiligheid een veel betere oplossing dan dat het landbouwverkeer tussen de fietsers op vaak te smalle parallelwegen blijf rijden. Daar heeft iedereen last van.”

Openstelling wegen Groningen