carnaval

Veilig en verzekerd rijden in de carnavalsoptocht

Datum: 1 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2024
Door: Herman Arissen
Wil je bij de carnavalsoptocht jouw trekker of truck inzetten om een praalwagen te rijden? Dan is dat een mooie klus waarmee je ook nog jouw betrokkenheid laat zien. Realiseer je wel dat er ook risico’s zijn. We geven je tips hoe je je kunt voorbereiden, hoe je het beste kunt omgaan met de risico’s en wat je kunt doen als er toch schade ontstaat.

Bij carnavalsoptochten kan het besturen van een combinatie lastiger zijn. De mensen op en rondom de wagen doen soms gekke dingen die niet altijd logisch of veilig zijn. Ook is het moeilijk om in te schatten of de opbouw van de praalwagen wel veilig is. 

Algemene tips
 • Rijd niet met hoogwerkers en shovels in de optocht.
 • Trek per trekkend voertuig maximaal één wagen.
 • De bestuurder van het trekkend voertuig moet in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs dat geldt voor het trekkend voertuig.
 • Het gebruik van alcohol en drugs voor of tijdens de optocht is verboden!
 • Weet wie er achter het stuur zit en maak afspraken met hem of haar.
Controleer de veiligheid van de carnavalswagen
 • Controleer als bestuurder of je veilig met de carnavalswagen in de optocht kunt meerijden.
 • Controleer of de combinatie goed aanvoelt tijdens het rijden. De opbouw moet stevig en verantwoord zijn.
 • Personen op de carnavalswagen moeten achter een stevige omheining of reling staan. Deze moet minimaal 1,20 meter hoog en deugdelijk bevestigd zijn en niet breken of doorbuigen als de aanwezige personen er tegenaan leunen.
 • Op een hoogte van 60 centimeter gemeten vanaf de vloer moet een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen er onderdoor kunnen klimmen of vallen.
 • Het gedeelte waar mensen kunnen staan, moet maximaal twee meter boven het wegoppervlak zijn.
Volg de regels onderweg 
 • Gebruik geen alcohol of drugs, voor of tijdens de optocht. Dat geldt voor zowel de bestuurder als de mensen op de wagen.
 • Draag de veiligheidsgordel op de trekker.
 • Laat geen mensen meerijden op de trekker als er geen geschikte bijrijderszitplaats is.
 • De gemeente heeft een vergunning afgegeven of ontheffing verleend voor deelname aan een optocht. Wijk niet af van de vermelde route.
 • Rijdt maximaal 20 kilometer per uur en verlaag je snelheid als dat nodig is.
 • Rijdt regelmatig: denk bij remmen en uitwijken aan de mensen op de wagen, want zij verwachten het niet.
 • Het is niet toegestaan dat gedurende de rit personen de wagen op- of afstappen.
 • Tijdens de rit van en naar de stalling mogen er nooit personen op de wagen zitten. Besef dan dat je weer deelneemt aan het ‘gewone’ verkeer met een buitengewone combinatie en pas je rijgedrag aan.
Controleer de verzekeringen en wie er aansprakelijk is bij schade

Als je niets afspreekt, komen schades voor rekening van de (verplichte) WAM-verzekeraar van jouw trekker of vrachtwagen. Wel is de vraag of jouw verzekering (carnavals)optochten meeverzekert en welke schade wel en niet is gedekt. Denk bijvoorbeeld aan letsel van de bestuurder. Het is verstandig om hierover van tevoren in overleg te gaan met je verzekeringsadviseur en met de organisator van de optocht, die waarschijnlijk ook verzekeringen heeft afgesloten.

Lees meer over dit onderwerp.