Straten

Grondslag voor verwerking, wat is dat?

Datum: 12 november 2019
Laatst bijgewerkt: 11 maart 2020
Door: Geralde van de Bunt
Hoe zit het met de grondslagen voor verwerking in de nieuwe privacywet (AVG)? Die vraag staat centraal in de maand november. Een belangrijke, want het antwoord vormt ook nog eens de basis. Het begint dan met de vraag: weet jij wat een grondslag is?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een grondslag nodig uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit geldt net zo goed voor ondernemers in het mkb als voor alle andere bedrijven en organisaties. Maar wat is een grondslag eigenlijk precies? Welke grondslagen zijn er? En moet je als ondernemer nu overal toestemming voor vragen?

Stappenplan
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handig stappenplan opgesteld om je te helpen bepalen welke grondslag van toepassing is. Daarnaast benadrukt de AP dat het vaststellen van een grondslag nog niet voldoende is, de grondslag moet ook gedeeld worden in de privacyverklaring van het bedrijf. Neem daarom de tijd om het stappenplan te bekijken. Dat kan online, maar we hebben hem ook als een bijlage toegevoegd.
Begin van dit jaar lanceerde de AP een nieuwe website met praktische hulp voor het mkb. Op hulpbijprivacy.nl wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Iedere maand stond een nieuw thema centraal en het thema voor november is grondslagen voor verwerkingen. Dit is meteen het laatste thema van de maand en met dit onderwerp wordt de campagne afgesloten.

Meer informatie
Heb je nog vragen over een van de genoemde onderwerpen of wil je gewoon je mening met ons delen? Bel gerust met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of mail naar [email protected].