sleepslangen

Geen verlenging met kleine uitzondering

Datum: 1 september 2021
Laatst bijgewerkt: 7 september 2021
Door: Toon van der Stok
De uitrijdperiode voor dierlijke mest op grasland wordt niet verlengd. Daarop is een kleine uitzondering; in delen van Friesland en Groningen mag tot 15 september wel de dunne fractie van mest worden uitgereden.

Een verzoek tot verlenging van de uitrijdperiode van mest was ingediend door verschillende organisaties, waaronder Cumela. Op al deze verzoeken reageert minister Schouten van LNV afwijzend omdat dit volgens haar een negatief effect heeft op de grondwaterkwaliteit. Zij verwijst daarbij naar de Europese Commissie die Nederland regelmatig wijst op de verplichting om aan de Europese normen te voldoen.  Het betekent dat er geen algemene verlenging van de mestuitrijdperiode komt met 14 dagen. Vanaf 1 september mag er daarom geen drijfmest meer op grasland worden aangewend. Op bouwland mag dat nog tot en met 15 september.

Uitzondering
Een kleine uitzondering maakt minister Schouten wel voor een klein gebied in Friesland en Groningen. Hier mag tot en met 15 september de dunne fractie die ontstaat bij mestscheiding worden uitgereden. De minister wil het gebruik van gewone drijfmest niet toestaan omdat de deskundigen van de Technische Commissie Bodem vrezen dat er door mineralisatie van de vaste fractie te veel stikstof uit zal spoelen. Dit betekent dat in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Fryske Marren, Heerenveen, Noardeast Fryslân, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytjerksteradiel, Westerkwartier en Weststellingwerf het tot en met 15 september is toegestaan om de dunne fractie uit te rijden. Alle mestscheiders dus op naar het Noorden.

Vaste mest Limburg
Het verzoek van de LLTB om de uitrijdperiode voor vaste mest op bouwland op löss te verlengen houdt de minister nog even aan. Daarover zal de TCB nog advies geven. In dit geval gaat het om het gelijk trekken van de uitrijperiode van drijfmest en vaste mest op löss. Voor beiden zou dit mogelijk moeten zijn tot en met 15 september.