mestbon digitaal

Einde aan de mestbon

Datum: 5 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 10 juni 2020
Door: Hans Verkerk
De papieren mestbon gaat verdwijnen. Dit blijkt uit de hoofdlijnen voor de nieuwe regels rond mesttransporten die de minister van LNV heeft vrijgegeven voor inspraak. Doel van de nieuwe regels is dat alle mesttransporten digitaal en realtime gemeld worden. Het geldt niet alleen voor het hoofdspoor, maar ook voor alle uitzonderingen die er nu nog zijn.

Het voorstel voor de nieuwe regelgeving dat nu gepubliceerd is, beschrijft de hoofdlijnen voor de nieuwe regels. In de komende maanden wordt ook de detailuitwerking in de uitvoeringsregeling verwacht.

De hoofdregel geeft aan dat voor ieder mesttransport er vijf meldingen rond het transport moet worden gedaan:

1. Vooraanmelding:
In de vooraanmelding geeft de vervoerder aan waar hij mest gaat laden, wie die vervoert, bij wie de mest waarschijnlijk geleverd zal worden, hoeveel mest het is, om welke mestsoort het gaat en hoe laat het transport waarschijnlijk gaat beginnen. Deze melding kan nog tot vlak voor aanvang van het transport gedaan worden.

2. Startmelding:
Deze melding wordt gedaan op het moment dat de vervoerder bij de leverancier aankomt.

3. Laadmelding:
Deze melding is erg vergelijkbaar met de huidige laadmelding van de AGR/GPS-apparatuur.

4. Weegmelding:
Deze melding geeft aan waar en wanneer het netto gewicht is vastgesteld en wat het netto gewicht is.

5. Losmelding:
Deze melding is erg vergelijkbaar met de huidige losmelding van de AGR/GPS.

Na afloop van het transport gaat er per mail een bericht naar de leverancier en afnemer van de mest. Zij moeten binnen een bepaalde tijd de levering respectievelijk de afname van de mest bevestigen.

In onderstaande animatie zie je hoe het ongeveer gaat werken.

Cumela is samen met LTO, POV, TLN en Rabobank een groot voorstander van deze digitalisering. Dit idee was in 2017 al opgenomen in het plan van aanpak "Samen werken in een eerlijke keten" dat deze partijen ten hebben opgesteld en wat daarna in uitvoering is genomen. De overheid heeft dit plan in 2018 opgenomen in de Versterkte Handhavingsstrategie Mestbeleid en gaat nu eindelijk tot uitvoering over.

Maar niet alleen deze vijf partijen staan achter deze digitalisering van de mestketen. Ook de grote industriële leveranciers en afnemers van de land- en tuinbouw staan hier achter en spreken hun steun uit. Je kunt dit zien in de volgende film:

Veel te laat
Hebben we dan helemaal geen kritiek? Jawel, wij vinden namelijk dat de overheid het bedrijfsleven, vooral de leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen (BMS) voor de mesttransportsector en de leveranciers van de apparatuur die aan boord is van mesttransportvoertuigen (bemonsterings- en AGR/GPS-apparatuur), veel te laat heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Zij zijn pas deze week voor het eerst ingelicht over de inhoud van de nieuwe regelgeving.

Ook denken wij dat de termijn waarop dit in werking moet treden veel te kort is. De planning van LNV is nu om de nieuwe regels per 1 januari 2021 in te laten gaan. Wij denken dat het voor de leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen (BMS) en apparatuur een onmogelijke opgave is om in net iets meer dan een half jaar een forse aanpassing te doen, waarbij er allerlei nieuwe berichten verstuurd moeten worden en er een integratie tussen BMS en apparatuur op de voertuigen moet gaan plaatsvinden. Daar komt nog bij dat veel details nog uitgewerkt moeten worden, zodat het bedrijfsleven ook nog niet kan starten met het maken van nieuwe software en/of apparatuur.

Digitale Mestketen
Waar zetten wij dan op in? De vijf partijen van de eerlijke mestketen zijn druk bezig om een Digitale Mestketen op te zetten. Dit zal een onafhankelijk bedrijf zijn wat een grote database beheert waarin we alle mestdata willen verzamelen. Die data blijven eigendom van de leverancier van de data, maar die gegevens kunnen wel gebruikt worden om aan alle verplichtingen van de nieuwe regels te voldoen.

Het centraal verzamelen van deze data door het bedrijfsleven zelf geeft interessante mogelijkheden om fouten te voorkomen, de kwaliteit van data te controleren voordat die naar de overheid wordt gestuurd, de data ook te gebruiken om de certificering van KeurMest goedkoop te houden en daar bovenop om bedrijfsvergelijkingen te maken die aan de deelnemers beschikbaar gesteld kunnen worden. Met je bedrijfsvergelijking kun je als vervoerder dan zien hoe je presteert ten opzichte van een gemiddelde van je collega's. Deze data wordt zeer waardevolle informatie voor het verbeteren van de prestaties van je bedrijf.

Over deze plannen vindt nu intensief overleg plaats met het ministerie. Het plan voor de Digitale Mestketen zou namelijk als een soort schil kunnen fungeren om de eisen van het ministerie, waarbij het mogelijk is de verzamelde data ook goed te gebruiken voor bijvoorbeeld certificering via Keurmest. Dit is de kans om alles in een keer goed te organiseren.

Reageren kan
De tekst van de voorgestelde regels is te lezen via de website:https://www.internetconsultatie.nl/rvdm   Natuurlijk gaan wij daar als Cumela in detail op reageren. Maar je kunt dat ook zelf doen. Dit doe je via: https://www.internetconsultatie.nl/rvdm/reageren  Reageren kan tot en met 15 juni.