zero emissie

Cumela vraagt staatssecretaris Heijnen geld en geduld

Datum: 20 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2022
Door: Nico Willemsen
De Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) is, zoals Cumela al had voorspeld, op dag één zeer royaal overtekend. Staatsecretaris I&W Vivianne Heijnen beloofde 22 maart in een brief aan de Kamer dat ze de regeling zou aanpassen als het aantal aanvragen sneller zou gaan dan voorzien. Cumela doet daarom nu een dringend beroep op de staatssecretaris hier direct werk van te maken. Ook wil de organisatie graag in gesprek over de zorgwekkend hoge ambities van de SEB-ingroeipaden.

Naar verluidt zijn er 9 mei maar liefst 400 aanvragen ingediend voor de SEB subsidie. Voor overtekende subsidiesporen vindt 31 mei loting plaats. Acht van de negen aanvragers zullen dan teleurgesteld worden.

Voor ‘aanschaf emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties’ is € 3,33 miljoen beschikbaar en werd het 9-voudige, € 29,4 miljoen, aangevraagd.

Het spoor ‘aanschaf emissieloze bouwvoertuigen’ (budget € 1,67 miljoen) is nog niet overtekend. Hiervoor werd € 900.000,- aangevraagd.

Ook het ‘retrofit-spoor’ ombouw bestaande machines naar emissiearm of -loos (budget € 5 miljoen) werd overtekend. Daarvoor werd € 8,6 miljoen aangevraagd.

Van het innovatiebudget voor haalbaarheidsstudies (budget € 1 miljoen) was na dag één nog € 630.000,- beschikbaar. De tender voor ‘innovatie experimentele ontwikkeling’ (budget 9 miljoen) wordt 31 mei geopend. Aanvragen hiervoor kunnen tot 31 augustus worden ingediend.

Hoog ambitieniveau SEB-Ingroeipaden zorgwekkend

Naast de oproep van Cumela aan staatssecretaris Vivianne Heijnen om bij voorkeur alle aanvragers van SSEB tegemoet te komen is er nog een heel belangrijk ander punt van zorg. Cumela zit volop en middenin de onderhandelingen met de ministeries I&W, BZK en EZK over de overeen te komen 'Ingroeipaden SEB'. Het hoge ambitieniveau is voor de cumelasector zeer zorgelijk. Mede om die reden mobiliseerde Cumela 12 collega branches in bouw-, sloop, infra, techniek, onderhoud, infra groen en transport. Branches zijn zich bewust van het feit dat de onderliggende emissiereductie doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Stikstofproblematiek leidend zijn. Het halen van die doelstellingen is noodzakelijk en daar zetten partijen zich graag voor in. De twee meest gehoorde kritische randvoorwaarden voor het behalen van die doelstellingen zijn:

  • Wordt het (nu nog duurdere) 0-emissie materieel wel op tijd beschikbaar/leverbaar?
  • Is de energie-infrastructuur en capaciteit voldoende?

In de gesprekken met de collega branches kwamen nog zeven andere kritische randvoorwaarden ter sprake. Twee daarvan worden in de discussie met betrokken ministeries helaas nog teveel onderbelicht. Cumela vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende twee kritische randvoorwaarden:

  • Het tempo waarmee bestaand materieel volgens de voorgenomen ingroeipaden moet worden vervangen is veel sneller dan het autonome vervangingstempo.
  • Rijksopdrachtgevers en lagere overheden kampen al met begrotingstekorten, alleen als zij extra middelen via inkoop beschikbaar maken is een gezond toekomstperspectief voor de ondernemers mogelijk.
L + W = D!

De emissiereductieopgave is enorm. De bouw-, groen-, grond- & infrasector staan daardoor voor één van de grootste uitdagingen ooit. Cumela vindt het geweldig dat mevrouw Heijnen goede initiatieven zo snel mogelijk wil ondersteunen. Het komt echter pas goed in beweging als niet alleen de koplopers met aanschafsubsidie worden beloond. De hele sector heeft een sterke en structurele impuls nodig. Die komt er zodra opdrachtgevers hun duurzaamheidsambities uitvragen én belonen. Oftewel, een gezond contract/uurtarief is voorwaarde nummer één om te kunnen omschakelen. Uiteraard moet ook de techniek ons niet in de steek laten. Maar Cumela ondernemers zijn creatief en durven die uitdaging aan stelt Nico Willemsen van Cumela. Hij hoopt staatssecretaris Heijnen te kunnen verleiden hierover bij één van onze ondernemers met elkaar in gesprek te gaan. Want Loont ’t en Werkt ‘t, dan gaan ondernemers het Doen.