Coronavirus

Coronavirus: neem je verantwoordelijkheid

Datum: 29 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 4 augustus 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Het aantal positief geteste mensen voor COVID-19 is nog verder opgelopen. De vrijheid waarmee we de zomer zijn ingegaan, gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid om het virus onder controle te houden. Daarom in deze vakantieperiode nog een bericht over de stand van zaken.

Het aantal positief geteste mensen verschilt heel sterk per regio. Zo zien we bijvoorbeeld dat het percentage positieve testen in Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Haaglanden, Kennemerland en West-Brabant hoger is dan het gemiddelde percentage in Nederland. Rotterdam-Rijnmond is hierbij een uitschieter

Reproductiegetal
Naast de stijging van het aantal positief geteste mensen, zien we ook een toename in het reproductiegetal (R). De R laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een R rond de 1 blijft het totaal aantal besmettingen ongeveer gelijk. Nu staat de R op 1,4. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 140 andere mensen besmetten.

De GGD-en hebben een cruciale rol. Niet alleen voeren zij testen uit maar zij geven ook gericht advies in een bepaalde casus. Mensen die zich laten testen horen in 90% van de gevallen binnen 48 uur na de test de uitslag. Het streven is om dit terug te brengen naar 24 uur. De geteste persoon blijft thuis tot de uitslag binnen is.

Milde klachten
Opvallend is dat er veel positief geteste mensen zijn in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar. Deze groep heeft doorgaans milde klachten. Het gaat om een leeftijdscategorie die mogelijk zelf niet snel in het ziekenhuis of op de IC terecht komt. Het risico is echter wel dat wanneer zij zich niet laten testen en zich niet houden aan de gedragsregels, zij andere en meer kwetsbare mensen zullen besmetten. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich –ook bij milde klachten– laat testen en de gewenste gedragsmaatregelen blijft volgen.

Uit de analyse en het contact met de GGD’en en het RIVM blijkt dat de verspreiding in clusters van besmettingen toeneemt. We zien dit ook terug in de regionale spreiding in het coronadashboard. Het merendeel van de clusterbesmettingen (ongeveer 44%) vindt plaats in de thuissituatie. Ook op het werk, binnen families of tijdens feestjes vindt besmetting plaats.

Reizen
Tijdens het reizen is het essentieel dat de coronamaatregelen en -adviezen opgevolgd worden om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Reizigers worden daarom actief opgeroepen ook in het buitenland de Nederlandse basisregels en adviezen aan te houden, eventueel aangevuld met de maatregelen die ter plekke gelden.

Ook wordt reizigers afkomstig uit een groot aantal landen aangeraden om bij thuiskomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Deze maatregel geldt voor de terugkeer uit landen die zijn aangegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken met code oranje. Voor deze landen geldt een negatief reisadvies. Dit houdt in dat de besmettingsgraad in die landen te hoog is of dat er voor deze landen een inreisverbod is ingesteld.

Omdat de gezondheidssituatie in landen snel kan veranderen is het ook mogelijk dat een reisadvies oranje wordt als mensen al op reis zijn. Snelle communicatie is dan ook van belang. Ambassades sturen een bericht uit via de informatie service als een advies wijzigt. Mensen die zich hiervoor hebben geregistreerd ontvangen deze op hun mobiel. Daarnaast kunnen mensen desgewenst push-berichten ontvangen over hun reisbestemming via de BZ reisapp.

Thuisquarantaine
Mensen die uit een land of delen van landen komen waar vanwege gezondheidsredenen een oranje reisadvies van kracht is gaan bij terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine. Dit is onderdeel van de collectieve aanpak om het coronavirus in Nederland onder controle te houden. Deze 14 dagen thuisquarantaine gelden ook als er geen klachten zijn.

Vanuit scholen en werkgevers is de boodschap ook verspreid dat thuisquarantaine voor eigen risico is en mensen die toch op reis gaan, rekening moeten houden met het feit dat zij mogelijk twee weken (onbetaald) thuis moeten blijven.

Maatregelen
Het virus is goed in zicht. Dat maakt het mogelijk om heel gericht en tijdig in te grijpen. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden. De brand voorkomen is altijd beter dan hem blussen. Daarnaast moeten we ons blijven houden aan de gedragsregels en adviezen. Met elkaar hebben we het virus onder controle gekregen, met elkaar zullen we het onder controle moeten houden. 

Actueel blijft de poster die wij hebben ontwikkeld voor medewerkers die in een cabine werken. Klanten mogen niet in de cabine komen, wijs hen daarop door deze poster voor de ramen te hangen.