Personeel kantoor

Compensatie transitievergoeding loopt nog tot 1 oktober

Datum: 15 september 2020
Laatst bijgewerkt: 15 september 2020
Door: Marie-José Lamers
Werkgevers die de arbeidsovereenkomst hebben geëindigd wegens langdurige ziekte en een (transitie)vergoeding betaald hebben vóór 1 april 2020 kunnen de compensatie bij het UWV nog aanvragen tot en met 30 september 2020. Het gaat om transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald.

Na twee jaar ziekte wordt vaak het dienstverband beëindigd en in veel situaties wordt dan een (transitie)vergoeding betaald. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die zij aan een werknemer hebben betaald na twee jaar ziekte.

De werkgever vraagt de compensatie aan binnen zes maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding. Wanneer de werkgever de transitievergoeding heeft betaald tussen 1 april 2015 en 1 april 2020 kan er nog een compensatie worden aangevraagd voor 1 oktober 2020. De werkgever kreeg zes maanden de tijd om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen. Deze aanvraagtermijn begon op 1 april en loopt tot en met 30 september 2020. Wanneer de werkgever na 1 april 2020 een transitievergoeding heeft betaald, moet deze binnen zes maanden worden teruggevraagd.


Beëindiging na 104 weken
De compensatieregeling is bedoeld voor de betaalde transitievergoeding voor werknemers die na 104 weken wegens duurzame arbeidsongeschiktheid worden ontslagen. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Dat mag door een beëindigingsovereenkomst, opzegging door de werkgever of een ontbindingsverzoek via het UWV. Ook als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd komt de werkgever voor compensatie in aanmerking.

Hoogte compensatie
Het UWV compenseert de transitievergoeding alleen tot het moment dat de werkgever wettelijk gezien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid had moeten ontbinden. De periode dat de werkgever een slapend dienstverband had met de werknemer kan meegeteld worden in de berekening van de transitievergoeding, maar wordt niet gecompenseerd. Daarnaast geldt dat als het betaalde brutoloon tijdens de ziekte (104 weken) van de werknemer lager is dan de wettelijk te betalen transitievergoeding, de maximale compensatie de hoogte van het betaalde loon is tijden de periode van ziekte.

Wie komt in aanmerking?
Alle werkgevers komen in principe in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding voor werknemers die na 104 weken ziekte uit dienst gaan. De manier waarop de wettekst is geschreven, maakt het duidelijk dat er geen uitzonderingen zijn. Het geld voor de compensatie is afkomstig uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds waar elke werkgever de Aof-premie voor betaalt.

Compensatie aanvragen in 3 stappen:
Stap 1. Controleer de instellingen voor eHerkenning
Voor het werkgeversportaal heb je het betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat je tijdens een afspraak met de leverancier een geldig identiteitsbewijs moet laten zien.
https://www.eherkenning.nl/leveranciers

Stap 2. Deze documenten heb je nodig om te uploaden;
De arbeidsovereenkomst van je werknemer. Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd (einde contract), stukken waaruit blijkt dat je de arbeidsovereenkomst hebt beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: De beschikking van het UWV met toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;

De beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst waaruit blijkt dat: 

  1. jullie (na afloop van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
  2. of de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden
  3. of als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van jou als werkgever dat je werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin je werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

    De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was. De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is. De gegevens die je hebt gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en het bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.


Bij betaling in termijnen zul je betalingsbewijzen moeten overleggen waaruit blijkt dat je de gehele vergoeding hebt betaald.

Stap 3. De compensatie aanvragen
Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal. Je logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning.

Na de aanvraag
Het UWV heeft al laten weten dat zij een enorme toestroom van aanvragen voor de compensatieregeling verwachten. De duur van de beoordeling van je aanvraag hangt af van je situatie. Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor de (ex-)werknemer.

Als het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Als er recht is op compensatie, dan moet het UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatievergoeding betalen aan de werkgever.

Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie, dan moet het UWV eveneens binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatievergoeding betalen aan de werkgever.

Advies of vragen?
Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ op de UWV-site is op een gebruiksvriendelijke manier ingericht. Toch kan het prettig zijn om advies of begeleiding te krijgen bij het indienen van de aanvraag om zeker te weten dat de transitievergoeding wordt gecompenseerd. Neem gerust contact om met de adviseurs Arbeidsmarkt van Cumela Advies [email protected] of [email protected]