commercial, kraan, gww, cumela, medewerker

Cao Groen Grond en Infrastructuur 2022-2023 definitief

Datum: 4 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 6 januari 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
De nieuwe cao Groen, Grond en Infrastructuur is definitief nu alle partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De redactiecommissie die alles vastlegt in het cao boekje is nu bezig om alle afspraken in de juiste artikelen te verwerken. Zodra dit is gebeurd, wordt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook het verzoek ingediend voor een algemeen verbindend verklaring.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en is ingegaan op 1 januari 2022 en voorziet in een totale loonsverhoging van 6 procent. Per 1 januari 2022 vindt de eerste verhoging van 2 procent plaats, daarna volgt op 1 juli (18 juli voor 4-wekenloon) een verhoging van 1 procent. Op  1 januari 2023 krijgen werknemers er opnieuw 2 procent bij en ten slotte wordt het loon op 1 juli 2023 (17 juli bij 4-wekenloon) nogmaals met 1 procent verhoogd. 

Kijkend naar de totale loonstijging noemt Alie Dijkstra, woordvoerder namens ons bij de cao-onderhandelingen en beleidsmedewerker Arbeidsmarkt, dit een reële loonstijging die past bij de huidige tijd. “Omdat er twee verhogingen in de loop van het jaar plaatsvinden is het gewogen gemiddelde ongeveer 5,5 procent”, zegt Alie. In de loop van de komende maanden hoopt ze samen met Jacqueline Tuinenga via een webinar dieper in te gaan op de uitwerking van de nieuwe cao.  

Hogere vergoedingen
Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan omhoog. Dit gaat stapsgewijs. Zo gaat de verhoging van de reiskosten al in op 1 januari 2022, maar stijgen de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding en huisvesting pas op 1 januari 2023. "Een andere, voor ons belangrijke wijziging, is dat er een streep gaat door de reistijdenvergoeding woon-werkverkeer. Als Cumela hebben we ons daar al lange tijd hard voor gemaakt en we zijn blij dat het gelukt is om deze nu uit de cao te laten halen", zegt Alie.

Zowel de onderhandelaars namens de werkgevers als de werknemers zijn blij met het eindresultaat. “Het geeft duidelijkheid voor de ongeveer 40.000 werknemers in onze sector en het zorgt er ook voor dat de sector aantrekkelijk blijft voor potentiële nieuwe medewerkers”, zegt onze woordvoerder.

Seniorenregeling uitgebreid
Een andere belangrijke verandering in de cao is de uitbreiding van de seniorenregeling. “Duurzame inzetbaarheid is voor ons heel belangrijk”, zegt Alie, “vooral nu steeds meer medewerkers op de werkvloer ouder dan 60 jaar zijn.” Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds en die wordt nu verder uitgebreid.

Onder de nieuwe cao kan een werknemer namelijk drie jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd 60 procent gaan werken met behoud van 85 procent van het loon. De werkgever ontvangt daarvoor een vergoeding uit het arbeidsmarktfonds. 

Een ander belangrijk item is de verlenging van de PAWW (derde ww-jaar). Dit is echter wel gebeurd met de toezegging dat er meer informatie en uitleg komt over de regeling, omdat het nu nog lang niet altijd duidelijk is hoe deze regeling werkt.     

Hoe aantrekkelijk zijn de arbeidsvoorwaarden?
De koers voor de komende twee jaar is helder, maar brancheorganisatie Cumela, Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen kijken alweer naar nieuwe verbeteringen in de cao. “Een belangrijk onderwerp is dan het aanjagen van instroom”, zegt Alie. “Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en gaan de arbeidsvoorwaarden vergelijken met die van aanpalende sectoren.” De partijen zijn het erover eens dat het vinden van voldoende nieuwe medewerkers de komende jaren de grootste uitdaging voor de sector wordt.