commercial, kraan, gww, cumela, medewerker

Basisregels cao Groen, Grond en Infrastructuur

Datum: 1 april 2021
Laatst bijgewerkt: 21 april 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
Benieuwd naar de basisregels van de cao Groen, Grond en Infrastructuur? Wij zetten ze de zes belangrijkste basisregels voor je op een rij. Om het nog inzichtelijker te maken stelden we een infographic samen, zodat je in een keer kunt zien hoe het zit.
cao groen grond en infrastructuur (3960), infographic (3990), 2021 (4388)

Regel 1
De normale arbeidstijd volgens de cao Groen, Grond en Infrastructuur is 38 uur per week en 7,6 uur per dag of veertig uur per week en acht uur per dag. De keuze voor 38 of veertig moet worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of voor bestaande medewerkers met een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Een medewerker mag uiteraard méér uren werken per dag of per week, dan spreken we van overwerk. Op documenten zoals arbeidsovereenkomsten en loonstroken moet je de normale arbeidstijd, zoals in de cao vastgelegd, vermelden.

Regel 2
Voor die 38 of veertig uur werken per week ontvangt de medewerker een vast loon per week/vier-weken/maand, dat niet lager mag zijn dan het loon volgens de cao Groen, Grond en Infrastructuur-loontabellen in de functiegroep/functieschalen waarin hij of zij is ingedeeld. De uitkomst van de indeling van een medewerker in een (referentie)functie en daarmee in een functiegroep moet je vastleggen. Bij nieuwe medewerkers zet je dit in de arbeidsovereenkomst en bij bestaande medewerkers op een functie-indelingsformulier. Vermeld dit daarna ook op de loonstrook van de betreffende medewerker.

Regel 3
Naast het vaste loon voor 38 of veertig uur werken per week, heeft de medewerker met een voltijd dienstverband recht op 13 atv-dagen per jaar. Dit zijn dagen waarop de medewerker vrij is met behoud van loon. De medewerker hoeft dus niet méér uren dan 38 of veertig uur per week te werken om recht te hebben op atv-dagen. Je mag de atv-dagen in overleg met de medewerkers schriftelijk aanwijzen/vaststellen. Een medewerker bouwt tijdens ziekte geen atv-dagen op. Als er op 1 april nog atv-dagen van het vorige jaar staan betaal je ze uit, a 130 procent. Uitbetalen in de loop van het jaar mag ook maar doe dit dan als voorschot omdat mogelijk de opbouw wijzigt.

Regel  4
5 mei is een nationale feestdag. Deze dag is sinds 1 januari 2017 in de cao Groen, Grond en Infrastructuur een normale werkdag. Vanaf die datum is het aantal bovenwettelijke vakantiedagen met één dag uitgebreid. Bij een fulltime dienstverband heeft een medewerker recht op 26 vakantiedagen per jaar (twintig wettelijke en zes bovenwettelijke vakantiedagen). Op basis van dienstjaren en/of leeftijd van de medewerker kan hij/zij recht hebben op meer bovenwettelijke vakantiedagen (art. 59 cao Groen, Grond en Infrastructuur). De medewerker krijgt het loon op die vakantiedagen doorbetaald. Een medewerker heeft daarnaast recht op 8,33 procent vakantietoeslag op basis van het feitelijk loon (basisloon).

Regel 5
Alle uren die een medewerker méér werkt dan 38 uur of veertig uur per week, zijn overuren. Overuren mag je vergoeden in tijd of in geld tegen overwerkvergoeding (meestal 130 procent). Tot maximaal 50 procent van de gemaakte overuren per jaar, kun jij je medewerker verplichten om die tijd binnen vier maanden op te nemen en wanneer het schriftelijk is afgesproken binnen zes maanden. Een overwerkvergoeding moet je vermelden op de loonstrook met het bijbehorende percentage van de vergoeding. Dit is jouw bewijs van uitbetaling.

Regel 6
De cao Groen, Grond en Infrastructuur kent een aantal regelingen met toeslagen en vergoedingen. De meest algemene hiervan zijn de bereikbaarheidsvergoeding, ploegentoeslag, verstrekking van of vergoeding voor werkkleding, de reiskostenvergoeding, de toeslag voor werken op onaangename uren en de vergoeding van reistijden bij reizen van woning naar het bedrijf van de werkgever en de aangewezen werkplek.

Download hier de infographic en print hem uit