Thema - Verkeer en Vervoer

10 jaar Kwaliteitsnet Landbouwverkeer in Zeeland

Datum: 19 november 2020
Laatst bijgewerkt: 19 november 2020
Door: John Augustijn
Tien jaar geleden werd in de provincie Zeeland de basis gelegd voor het zogenoemde Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. Loonwerkers en landbouwers schoven per eiland aan bij de wegbeheerders. Dit resulteerde in een lijst met knelpunten en een plan dat die knelpunten tussen landbouwverkeer en andere verkeersstromen moest oplossen.

Coördinatiegroep
Er werden 114 knelpunten vastgesteld. En deze knelpunten werden vanaf dat moment met enige regelmaat besproken in de coördinatiegroep logistieke landbouwroutes Zeeland. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van ZLTO en Cumela als weggebruikers en waterschap Scheldestromen, De provincie Zeeland/ROVZ en Rijkswaterstaat als wegbeheerders.

In 10 jaar zijn er diverse knelpunten aangepakt en opgelost:                            

  •  Er zijn langs diverse wegen passeerstroken aangelegd waarna de hoofdrijbaan is opengesteld voor landbouwverkeer     
  • Er is een exclusieve landbouwroute opengesteld. Dit is de eerste in Nederland. De tweede wordt op dit moment aangelegd en een derde volgt volgend jaar.       
  • Ook zijn er vrij liggende fietspaden aangelegd om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties tussen fietsers en landbouwvoertuigen ontstaan.    
  • En om de dorpskernen te ontlasten zijn er diverse rondwegen aangelegd en opengesteld waardoor het landbouwverkeer niet meer door deze vaak smalle kernen hoeft.


Nauwe contacten
Vanwege de nauwe contacten tussen Cumela, ZLTO en hun leden komen er ook regelmatig knelpunten bij. En nog niet alle knelpunten van de eerste lijst zijn al opgelost. Ook de komst van de kentekenplicht en daarmee gepaard gaande snelheidsverhoging voor landbouwverkeer van 25 naar 40 km per uur zorgt voor een andere situatie. Voldoende redenen dus om regelmatig overleg te blijven voeren.

Dat overleg loopt nog steeds naar tevredenheid. Het geeft een actueel en helder zicht op waar de knelpunten zitten en het leidt tot een veel beter begrip voor de soms uiteenlopende opvattingen van wegbeheerders en weggebruikers.

Mankracht
Ook gedeputeerde Harry van der Maas ziet de voordelen van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. Dit is dan ook een van de redenen dat de provincie Zeeland onlangs heeft besloten om meer mankracht vrij te maken om in te zetten bij de coördinatiegroep logistieke landbouwroutes.

Mede vanwege de succesvolle aanpak in Zeeland zijn In 2016 ook 18 west Brabantse gemeenten, die samen GGA-west Brabant vormen, samen met de provincie noord Brabant, ZLTO en Cumela gestart met het opzetten van een kwaliteitsnet landbouwverkeer. En wellicht volgen er nog meer.

Het werken met een kwaliteitsnet met daaraan gekoppeld een knelpuntenlijst die met enige regelmaat besproken wordt door alle belanghebbenden blijkt in Zeeland al 10 jaar een prima manier van werken te zijn. Daarom komen er ongetwijfeld nog minstens 10 jaar bij.

Landbouwweg

Landbouwweg
Op 19 oktober is de aanleg begonnen van de tweede landbouwweg in Nederland. Tussen Absdale en Hulst is het straks mogelijk om parallel aan de N258 te rijden over een weg die speciaal is aangelegd voor landbouwverkeer. Langs de provinciale weg bij Tholen ligt de eerste landbouwweg die in Nederland is aangelegd.

aanleg landbouwweg