Helpende hand

Laat je ondersteunen na een bedrijfsongeval

Datum: 14 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 14 juli 2020
Na een bedrijfsongeval komt er een hoop op je af als werkgever. Om te beginnen de zorg voor het slachtoffer, de getuigen en familieleden van het slachtoffer. Een ernstig bedrijfsongeval moet je melden bij de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en vanuit emotie kun je soms zaken vergeten te melden óf juist zaken vertellen die niet ter zake doen, maar toch invloed kunnen hebben op het onderzoek. We raden je daarom aan je altijd goed te laten ondersteunen!

Wat te doen?
Een ernstig bedrijfsongeval moet je melden bij de Inspectie SZW. Waar moet je dit melden? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Waar moet je voor zorgen op de dag dat de Inspectie SZW langskomt? Hoe bereid je je goed voor op dit bezoek? Dit zijn allemaal vragen waar je (hopelijk) nooit eerder bij stil hebt hoeven staan. 

Als Stigas Preventieadviseur is het mijn hoofdtaak om ondernemers preventief te adviseren over veilig en gezond werken. Het voorkomen van bedrijfsongevallen is hier een onderdeel van. Helaas kan het, ondanks alle maatregelen die genomen worden om veilig te werken, toch voorkomen dat je met een bedrijfsongeval te maken krijgt. Als veiligheidskundige heb ik helaas al meerdere werkgevers bijgestaan na een bedrijfsongeval.

Laat je ondersteunen
Mijn advies is om je na het bedrijfsongeval te laten ondersteunen en bijstaan door een Stigas Preventieadviseur zoals ik, of door een Cumela Bedrijvenadviseur. Hij of zij kan advies geven of je het ongeval moet melden, welke documenten van belang zijn en/of een eigen ongevalsonderzoek instellen, los van de bevindingen van de Inspectie SZW.

Ook tijdens het bezoek van de Inspectie SZW kan het zinvol zijn om je bij te laten staan. Vanuit emotie vergeet je soms belangrijke zaken te vermelden en eenmaal gegeven antwoorden, worden vastgelegd in de verklaring van de Inspectie SZW. Deze verklaringen kunnen later niet meer worden gewijzigd. Een vraag hoeveel medewerkers er op het moment van het ongeval werkzaam waren, lijkt misschien een onbelangrijke vraag. Maar, het kan de hoogte van een eventuele boete bepalen!

Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat een Arbeidsinspecteur spreekt over een ‘Bedrijfsongeval tijdens schoonmaakwerkzaamheden’ terwijl het feitelijk gaat om het verhelpen van een verstopping van een machine. In dit voorbeeld had het betreffende bedrijf in de bedrijfsregels, het V&G plan en in toolboxen aandacht geschonken aan het verhelpen van verstoppingen. Juridisch is het dus belangrijk om te spreken over de juiste werkzaamheden, omdat er anders gekeken wordt wat er vastgelegd is over schoonmaakwerkzaamheden en niet over het verhelpen van verstoppingen. 

Een aantal tips

  • Neem na een bedrijfsongeval contact op met iemand die je kan adviseren, ondersteunen en/of bijstaan. Dit kan bijvoorbeeld een Stigas Preventieadviseur zijn of een Cumela Bedrijvenadviseur.
  • Meld bedrijfsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of met dodelijke afloop bij de Inspectie SZW via 0800-5151 of vul het online meldformulier in. Je bent hier wettelijk toe verplicht.
  • Registreer bedrijfsongevallen met meer dan drie dagen verzuim.
  • Start een eigen ongevalsonderzoek en laat je hierbij eventueel ondersteunen.
  • Zorg dat je aan kunt tonen dat het risico bekend en beoordeeld was, voordat het ongeval heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld doordat het risico vastligt in de RI&E, in een V&G plan of Taak Risico Analyse (TRA).
  • Zorg dat je kunt aantonen dat het risico beheerst werd, door in het Plan van Aanpak en in de praktijk te laten zien welke maatregel(en) jullie getroffen hebben om het risico te beheersen.
  • Laat zien dat je medewerker deskundig was voor de werkzaamheden die hij of zij op dat moment uitvoerde. Dit kan door middel van een toolbox, een werkinstructie of opleiding.
  • Laat zien dat je toezicht houdt op veilig en gezond werken. Bijvoorbeeld met een werkplekinspectieformulier of andere vastgelegde documenten. Het gaat er niet om hoe je toezicht gehouden hebt op het slachtoffer, maar hoe je in zijn algemeenheid toezicht houdt op veilig en gezond werken binnen je bedrijf.

Ik hoop je nooit bij te hoeven staan, maar als het nodig is dan staan we voor je klaar en bieden we je graag een helpende hand!

Logo Stigas

Peter Bredius | Stigas
Preventieadviseur / Hoger veiligheidskundige (RHVK) 
[email protected] | +31651892774