trekker

Kwaliteitsnet landbouwverkeer gemeenten Leudal en Peel en Maas

Datum: 9 juli 2024
Laatst bijgewerkt: 10 juli 2024
Door: Irma Gottenbos
Een kwaliteitsnet landbouwverkeer is een aaneengesloten net van wegen waarop landbouwverkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen. Het draagt daarmee bij aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. In de Limburgse gemeenten Leudal en Peel en Maas hebben we onlangs een kwaliteitsnet opgesteld.

De gemeenten Leudal en Peel en Maas zijn landelijke gemeenten met een groot aandeel loonwerkers en agrariƫrs met bijbehorende landbouwvoertuigen. Landbouwvoertuigen mogen niet overal rijden en hebben vaak moeite om over de krappe wegen te rijden. Provinciale wegen zijn vaak gesloten voor landbouwverkeer en bebouwde kommen worden steeds meer verkeersveilig ingericht. Hierdoor worden wegen smaller om de snelheid te verminderen en ook drempels, wegversmallingen en andere verkeersremmende maatregelen worden steeds vaker toegepast.

Om loonwerkers en agrariƫrs te helpen in hun dagelijkse bedrijfsvoering en om de overlast van landbouwverkeer te verminderen hebben de provincie Limburg, de gemeenten in Limburg en de sector gezamenlijk een kwaliteitsnet landbouwverkeer opgesteld. Dit kwaliteitsnet is een wensbeeld van aaneengesloten netwerk van wegen en verbindingen waarop het doorgaande landbouwverkeer gebruik van kan maken. Op dit moment bestaan op dit kwaliteitsnet nog diverse knelpunten die moeten worden opgelost voordat het landbouwverkeer daar onbelemmerd gebruik van kan maken. Je kan daarbij denken aan borden die in de weg staan, te smalle doorgangen en slecht zicht op kruisende wegen.

Gemeenten Leudal en Peel en Maas hebben ervoor gekozen om het provinciale netwerk te gaan verfijnen met een lokaal netwerk zodat meer wegen landbouwverkeervriendelijk worden. Medewerkers van Cumela en LLTB hebben meegedacht over goede toegankelijke wegen die goed aansluiten op het landbouwroutenetwerk. Inmiddels zijn door beide gemeenten al diverse maatregelen genomen om de toegankelijkheid voor het landbouwverkeer te verbeteren.

Kwaliteitsnet landbouwverkeer gemeenten Leudal en Peel en Maas

Het kwaliteitsnet landbouwverkeer is een faciliterend net, dat houdt in dat het door een betere inrichting aantrekkelijk is voor landbouwvoertuigen waardoor deze routes gekozen worden boven andere routes zoals routes door de dorpen. De gemeenten zijn niet voornemens om wegen die geen deel uitmaken van het kwaliteitsnet landbouwverkeer te gaan sluiten voor het landbouwverkeer.

Het geschikt maken van de wegen voor landbouwverkeer kost geld. Het is daarom gewenst dat de routes ook daadwerkelijk gebruikt worden als gemeenten maatregelen hebben genomen. Er wordt daarom gevraagd om rekening te houden met de aangewezen wegen en deze zoveel mogelijk te gebruiken bij dagelijkse verplaatsingen. Samen verminderen we de overlast en verbeteren we de leefbaarheid!