john deere_mais_zaaien_zand_ stof _2020

Het maisexperiment gaat verder: welke mestdosering leverde de hoogste maiskwaliteit op?

Datum: 22 september 2023
Laatst bijgewerkt: 22 september 2023
De demo bij DAW demobedrijf Marcel Betten gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen we met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en mestdosering levert de hoogste maisopbrengst en -kwaliteit op? En wat doet dit met de bodem? Kom naar de bijeenkomst op 5 oktober en zie het zelf!
Programma 5 oktober

Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 09.30 – 12.00 of 13.30 – 16.00 uur.
Locatie: Kloosterweg 9, 8424 SH Elsloo (Friesland)

GBM-licentieverlenging

Tijdens de demobijeenkomst gaat het niet alleen over maisopbrengst en mestdosering, maar komen er ook andere thema’s aan bod. Boeren en loonwerkers die hun Licentie Gewasbescherming module Teelt willen verlengen, verdienen punten door het bijwonen van deze demo. Kijk bij Belangrijke informatie voor het aanmelden voor de aanmeldopties, kosten en rondes.

Belangrijke informatie voor het aanmelden

De demobijeenkomst op donderdag 5 oktober duurt in totaal 2,5 uur. Je kunt de bijeenkomst ’s ochtends of ’s middags bijwonen.

Meer dan alleen mest

Tijdens de demobijeenkomst gaat het niet alleen over maisopbrengst en mestdosering, maar zijn er nog andere thema’s waarover je informatie kunt krijgen.

  1. Bodem en gewas: wat is het effect van de gebruikte toepassingstechnieken (in de rij, volvelds en met doseringsverschillen) op bodemprofiel en wortelgroei? Bekijk de resultaten in het veld, op dronebeelden en via de gratis app OneSoil.
  2. Groenbemester en onderzaai: welke groenbemesters zijn geschikt bij een bepaalde bodembehoefte, wat is hun rol en werkt deze onderzaai ondersteunend voor bodem, gewas en/of stikstofbinding?
  3. Spuittechnieken: wat zijn de uitdagingen in de maisteelt qua onkruid- en schimmelbestrijding? Welke aandachtspunten waren er dit seizoen er in de gewasbescherming en hoe kun je het volgend jaar nog beter doen? En wat zijn de ervaringen en onderzoeksresultaten met toevoegmiddelen als Efficie-N-t en BlueN?
  4. Demo maisrassen: wat zijn de verschillen tussen de gezaaide maisrassen?  Je gaat kijken naar kenmerken zoals vroeg/half vroeg/late rijping, kuil of korrelmais, drogestofopbrengst en plantgezondheid.
  5. Demo woeltechniek: vaak is er een storende laag aanwezig in bodemprofielen. Waar zit deze en hoe kun je die oplossen? Bekijk de demo woeltechniek met diepe en ondiepe(re) bewerking.
  6. Bemesting: welke bemestingsmethode en toepassingstechniek levert de beste gewasopbrengst op? Deelnemers bekijken de verschillende objecten die op basis van Nutri Check Net ingezet zijn.
Initiatiefnemers

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.

Kom ook 5 oktober!