bouwplaats

Einde aan voorfinanciering

Datum: 15 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 15 februari 2024
Heb je als cumelaondernemer een gemeente, provincie of waterschap als opdrachtgever, dan is de kans groot dat je te maken hebt met een systeem van voorfinanciering. Aangezien dit systeem een grote aanslag doet op de liquiditeit van een bedrijf maakt MKB INFRA zich hard voor een vernieuwende betalingsregeling.

Stel, je bent loonbedrijf in het grondverzet of in de groenvoorziening en je hebt net een interessante aanbesteding gewonnen. Je hebt eerst al heel wat kosten gemaakt om mee te kunnen doen aan de aanbesteding, maar nu kan het echte werk beginnen. Je plaatst een schaftkeet, koopt materialen die zijn vereist voor de gewonnen opdracht, sluit de benodigde verzekeringen af, regelt een bankgarantie en gaat aan de slag. Na vier weken kun je eindelijk je eerste termijn voorleggen aan de opdrachtgever. Die controleert vervolgens of je de opgegeven werkzaamheden wel echt hebt uitgevoerd. Als die akkoord is, gaat de betalingstermijn van 30 dagen pas lopen. Ondertussen gaan jouw kosten door. Je bent dus aan het voorfinancieren. De onderaannemers die voor jou werken, krijgen pas betaald als jij het geld van de opdrachtgever binnen hebt. Dit betalingssysteem heeft dus effect op de hele keten. Kan dat ook anders?

Sector gezond maken

MKB INFRA liep er tegenaan dat bedrijven soms wel drie of vier maanden moeten voorfinancieren, terwijl partners in de keten daardoor nog langer op hun geld moeten wachten. Meriam de Koning houdt zich voor MKB INFRA al sinds 2015 met dit probleem bezig. “We hebben een werkgroep opgericht om een oplossing te vinden voor het systeem van voorfinanciering. Kern van die oplossing is als volgt: de opdrachtnemer factureert bij de start van het werk, waardoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen dan ingaat. De betaling volgt pas als (een deel van) het werk gereed is, maar dus binnen die 30 dagen. De regeling is er ook op gericht om een snelle doorbetaling in de keten te bewerkstelligen. Hierdoor wordt de sector weer gezond en komen er middelen vrij om bijvoorbeeld te investeren in elektrisch materieel.”

Ervaringsdeskundige

MKB INFRA was ervan overtuigd dat veel bedrijven blij zouden zijn met de nieuwe betalingsregeling, maar was benieuwd of opdrachtgevers er ook voor open zouden staan en of de regeling in de praktijk zou werken. Na een oproep om een pilot te draaien, reageerde een gemeente nog dezelfde dag. “Deze gemeente had net te maken gehad met het faillissement van een bedrijf, dat te wijten was aan voorfinanciering. De onderaannemers van dat bedrijf gingen vervolgens ook failliet. Toen de medewerkers van al deze bedrijven aanklopten voor een uitkering, gingen de alarmbellen af. De pilot kwam daarom als geroepen.”

Meld je geïnteresseerde opdrachtgever aan

“Inmiddels hebben we meerdere pilots met succes gedraaid en werd het tijd voor een grotere stap. Uiteindelijk willen we de hele sector informeren over de mogelijkheden om het anders te doen. Nadat een van de pilotdeelnemers in Oost-Nederland had aangegeven in regio Twente als ambassadeur voor de nieuwe betalingsregeling te willen optreden, hebben we besloten subsidie aan te vragen waarmee we de betalingsregeling daar en vervolgens landelijk kunnen uitrollen en promoten. Deze subsidie hebben we gekregen uit het Programma Beter Aanbesteden. We willen er naartoe dat de betalingsregeling de nieuwe standaard wordt. Iedereen moet er beter van worden, de opdrachtnemer, de opdrachtgever, maar ook de onderaannemers. Als aftrap heeft MKB INFRA er afgelopen jaar een congres over gehouden. Gaandeweg hebben meer nieuwe ambassadeurs zich achter de innovatieve betalingsregeling geschaard. Ook de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, draagt onze oplossing een warm hart toe.”

Tot slot heeft Meriam de Koning een oproep aan cumelabedrijven. “Heb je een publieke opdrachtgever die alvast wil kennismaken met onze nieuwe betalingsregeling, geef het door. De werkgroep zorgt dan voor informatie en begeleiding. Dit is belangrijk, zodat iedereen de betalingsregeling op dezelfde manier uitvoert en we bij afronding van onze uitrolcampagne goede vergelijkingen kunnen maken.” Het e-mailadres van Meriam de Koning van de Werkgroep Betalingsregeling van MKB INFRA is [email protected]