bodem

Checklists voorkomen bodemverdichting

Datum: 13 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2021
Door: Gerben Zijlstra
Bodemverdichting voorkomen is een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit het project Bodemverdichting Fryslân zijn ontwikkeld. Een hulpmiddel waarmee je bodemverdichting tegen kunt gaan.

Een verdichte bodem kent allerlei problemen, zoals een slechte doorworteling, een verlaagde waterinfiltratie en een verminderde beschikbaarheid van nutriënten. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om bodemverdichting volledig te voorkomen. Wachten met het betreden van de percelen met zware machines totdat de omstandigheden optimaal zijn, is in veel gevallen geen optie. Er moeten vaak lastige afwegingen worden gemaakt tussen kosten, capaciteit en weersomstandigheden.

Checklists
Bij het maken van die afwegingen is een belangrijke rol weggelegd voor zowel de agrariër als de loonwerker. Dát is de aanleiding geweest voor Cumela, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Aequator Groen & Ruimte om het project Bodemverdichting Fryslân op te starten. Tijdens het project zijn drie checklists ontwikkeld, die op verschillende momenten door agrariër en loonwerker zijn te gebruiken: bij de planning voorafgaand aan het seizoen, bij de start van de werkzaamheden in het veld en op het moment dat er al sprake is van verdichting.

Download ze nu!
De checklists dragen bij aan de bewustwording rond het thema bodemverdichting én aan het maken van de juiste keuzes in het veld. In de loop van dit jaar komen aanvullende checklists beschikbaar waarin bijvoorbeeld wordt ingegaan op specifieke grondsoorten of op het voorkomen van bodemverdichting door gebruik te maken van diepwortelende gewassen.