bouwplaats

Cao Bouw & Infra 2020 online met veel verbeteringen

Datum: 10 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 10 augustus 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
In de cao gaat het om de rechten en plichten van de werknemer en werkgever. Het is daarom belangrijk dat je deze goed kunt vinden! De samenwerkende cao-partijen hebben daarom de cao Bouw & Infra 2020 herzien. Er zijn nieuwe cao-afspraken toegevoegd, bestaande afspraken aangepast aan de veranderende wetgeving en er is goed gekeken naar de structuur en leesbaarheid van teksten, omdat deze op veel punten verouderd en soms onnodig formeel waren.

Wat is er veranderd? 

  • De hoofdstukindeling is vernieuwd, zodat de cao begint met onderwerpen die het meest gezocht worden: arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, vrije tijd en inkomen. Daarna komen onderwerpen als loopbaan en arbeidsomstandigheden, gevolgd door definities en de werkingssfeer van de cao. Ieder hoofdstuk heeft paragrafen en subparagrafen en titels die aangeven waar het over gaat. 
  • Langere teksten zijn (waar mogelijk) vervangen door opsommingen en tabellen. Het taalgebruik is gemoderniseerd en vereenvoudigt en het aantal woorden per zin is verminderd. Dit vergroot de leesbaarheid. 
  • Per onderwerp is er een hoofdlijn uitgewerkt: de kern van de zaak. Pas daarna komen eventuele bijzonderheden en afwijkingen. 
  • De nieuwe afspraken die gemaakt zijn voor 2020 zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld de loonsverhoging en de eenmalige uitkering in december 2020 en de aankondiging van de regeling voor zwaar werk met ingang van 2021.

Wat vind je ervan? 
De cao is makkelijker gemaakt, maar een nieuwe cao is altijd even wennen. Daarom staat er in bijlage elf een overzicht waar de 'oude' cao-bepalingen terug te vinden zijn. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Op welke punten vind je de vernieuwde cao een verbetering? Waar ben je minder gelukkig mee? Mail je reacties naar Jacqueline Tuinenga. Zij verzamelt deze en zal dit terugkoppelen aan de cao-partijen. 

Cumela Nederland

Jacqueline Tuinenga

Beleidsmedewerker sociale zaken