Trekker gronddumper Ermelo

Cumela in sectorraad van NIWO

Datum: 3 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 3 augustus 2022
Door: Hero Dijkema
Vanaf dit jaar heeft Cumela zitting in de sectorraad van NIWO. NIWO is de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De sectorraad bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakbonden. De sectorraad adviseert NIWO over verbetering van de dienstverlening. In september wonen wij de eerste vergadering bij, maar we hebben nu al een punt kunnen aandragen.

De NIWO geeft vergunningen en documenten, zoals de Eurovergunning, af aan bedrijven in het wegtransport. Ook de VIHB-registratie van bedrijven die afval vervoeren en verwerken, verzorgt de NIWO. De NIWO heeft Cumela afgelopen voorjaar benaderd met de uitnodiging om zitting te nemen in de sectorraad.

De NIWO heeft Cumela benaderd om zitting te nemen in de sectorraad.

In de sectorraad zitten de brancheorganisaties TLN, evofenedex en VERN en de vakbonden FNV en CNV. De sectorraad is het adviesorgaan van NIWO dat adviseert over de dienstverlening van NIWO. Ook adviseert de sectorraad over het concept tarievenvoorstel van de NIWO. De eerstkomende vergadering van de sectorraad waarbij wij aanwezig zijn, is in september 2022.

Sectorspecifieke kenmerken

Cumela is blij dat onze sector nu ook is vertegenwoordigd bij de NIWO. Een behoorlijk deel van onze leden doet beroepsvervoer en beschikt over de Eurovergunning. Kenmerkend voor de cumelasector is dat leden naast vrachtauto’s als beroepsvervoer ook werken met landbouwtrekkers met kippers. Beroepsvervoer met landbouwtrekkers is vergunningplichtig transport. Dit soort beroepsvervoer heeft haar eigen kenmerken. Via de sectorraad kunnen wij dit nu tot uiting brengen.

We zijn blij dat onze sector nu ook is vertegenwoordigd bij de NIWO

Een voorbeeld is de registratie van voertuigen en chauffeurs bij NIWO. Bij NIWO kun je alleen voertuigen registreren, die in het kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500 kg hebben staan. Wij hebben aangegeven dat van een landbouwtrekker geen laadvermogen wordt geregistreerd. In Grondig nummer 6 van 2022 lees je meer over de aankomende verplichte registratie van voertuigen en chauffeurs bij NIWO.