Cumela Kompas: Spreiding in resultaat groot

Datum: 17 november 2023
Laatst bijgewerkt: 17 november 2023
Niet alleen de resultaten per bedrijfstak zijn sterk verschillend, ook de spreiding in resultaten varieert. Wat blijft opvallen, is dat de puur agrarische loonbedrijven het slechtste resultaat halen.
Spreiding van rendement

Voor deze vergelijking zijn de bedrijfseconomische resultaten van de deelnemers aan Cumela Kompas in 2021 gerangschikt per rendementsklasse. Dieuwer Heins, adviseur Financiën & Bedrijfsontwikkeling van Cumela Advies, constateert een aantal opvallende zaken. Het valt hem op dat de spreiding zo varieert over de typen bedrijven. “De grafiek laat zien dat het rendement van grondverzetbedrijven duidelijk hoger is. Zo behaalt ruim 25 procent van de grondverzetbedrijven een rendement van vijf tot tien procent. Een nog grotere groep van 21 procent haalt zelfs een rendement van tien tot vijftien procent. Vergelijken we dit met de agrarische loonbedrijven, dan zien we dat de grootste groep van bedrijven (32 procent) een rendement heeft van nul tot vijf procent. We zien echter ook dat bijna 28 procent van de agrarische loonbedrijven een lager rendement heeft van tussen min vijf tot nul procent, terwijl slechts elf procent van de grondverzetbedrijven in deze groep valt.

“Kijk je naar de bedrijven met het allerhoogste rendement, dan komen we uit bij een rendement van boven de twintig procent”, vervolgt Heins. “Bijzonder is dat in alle takken er bedrijven zijn die het lukt om een rendement van meer dan twintig procent te behalen. Bij de grondverzetbedrijven is het aantal wel groter. Daar haalt negen procent een rendement van boven de twintig procent, terwijl dit percentage bij de gemengde en agrarische loonbedrijven met respectievelijk 1,1 en 2,5 procent veel lager is.

Of je nu een grondverzetbedrijf of een agrarisch loonbedrijf hebt, de cijfers laten zien dat er genoeg bedrijven zijn die een goed resultaat weten te behalen”, benadrukt Heins. “Aan de ondernemer de uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Een duidelijke visie en de juiste inrichting van jouw organisatie zijn daarbij belangrijke factoren.”

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 313 bedrijven die over 2021 hebben deelgenomen aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. De ervaring leert dat we jaarlijks dezelfde spreiding in resultaat zien. Er is gerekend met een bedrijfseconomisch resultaat.

Ook weten hoe jouw kengetallen zijn?

Is de jaarrekening van jouw bedrijf gereed en wil je weten wat jouw kengetallen voor 2022 zijn? Doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op via de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].