In kort bestek - Gebruik risicoregeling

Datum: 9 februari 2022
Laatst bijgewerkt: 9 februari 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over het gebruik van de risicoregeling.

______________________________________________________________________

Beste Geralde,

Ik heb een lopend bestek en door alle prijsstijgingen wil ik graag indexeren. Helaas zie ik nu pas in het bestek staan dat de risicoregeling niet van toepassing is. Mag dat?

______________________________________________________________________

Beste aannemer,

De risicoregeling maakt deel uit van de RAW-systematiek en is opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen (hoofdstuk 01 paragraaf 04). In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de verrekening van wijzigingen in loonkosten, prijzen van brandstofgroepen en prijzen van bouwstofgroepen. Het doel is de omvang van risico’s die na de datum van aanbesteding ontstaan door loon- en prijswijzigingen te beperken en op een eenvoudige manier te verrekenen. Hiertoe worden de ontwikkelingen van loonkosten, brandstofprijzen en bouwstofprijzen in de markt gevolgd en verwerkt in indexen.


De risicoregeling is standaard van toepassing, maar kan wel worden uitgesloten. In het bestek zal dan iets staan in de trant van: “Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.” Ook kan een deel van de risicoregeling worden uitgesloten. Dit zal dan expliciet moeten worden benoemd in het bestek. 

Soms is de risicoregeling niet expliciet uitgesloten, maar staat er geen loonkostenbestanddeel of brandstofbestanddeel in het bestek. Het is dan dus onduidelijk hoe de risicoregeling moet worden toegepast. Belangrijk om te weten is dat het ontbreken van de bestanddelen niet betekent dat de risicoregeling niet van toepassing is. In voorkomende gevallen zul je in overleg moeten met de opdrachtgever en inzichtelijk moeten maken welke bestanddelen reëel zijn voor het werk. Vervolgens kan de risicoregeling dan alsnog worden toegepast. 

Precies het tegenovergestelde van wat hiervoor is benoemd, geldt voor raamovereenkomsten. Voor RAW-raamovereenkomsten is de risicoregeling namelijk standaard uitgesloten (zie paragraaf 01.21). Contractueel kan de opdrachtgever de risicoregeling alsnog van toepassing verklaren ofwel kiezen voor een keuzebepaling uit de Catalogus Bepalingen, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de prijzen vanaf een toekomstig moment worden geïndexeerd.

Het is toegestaan om de risicoregeling uit te sluiten op een werk. Let daar dus goed op wanneer je aanbestedingsstukken ontvangt, want wie weet helpt het nog om er een vraag over te stellen bij de nota van inlichtingen!