Column - Voldoening door veranderen

Datum: 31 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 31 juli 2020
Door: John Augustijn
Tijdens een bedrijfsbezoek bij een van onze leden vertelde de ondernemer mij dat ik op een bijzonder moment op bezoek kwam. Want na lang nadenken, advies inwinnen en onderhandelen had hij besloten om zijn bedrijf van de hand te doen en juist vandaag werden alle klanten daarvan per brief op de hoogte gesteld.

De reden voor deze nogal rigoureuze en onverwachte stap is niet het gebrek aan financieel resultaat: de rentabiliteit en solvabiliteit van het bedrijf zijn zelfs bovengemiddeld. Ook het gebrek aan goed personeel is geen reden om te stoppen, qua arbeid zitten ze netjes op sterkte. En ook aan klanten en werk hebben ze geen gebrek. Qua leeftijd zou de huidige ondernemer nog minstens 25 jaar meekunnen. En toch heeft hij besloten om te stoppen. Waarom?

Wat is er aan de hand?
De laatste jaren heb ik nogal wat ondernemers gesproken die besloten hadden om de koers van hun bedrijf te gaan wijzigen. Stoppen met aardappelen rooien, met het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, met bietenrooien of soms met alle agrarische loonwerkactiviteiten. Maar ook in de mest en cultuurtechnische secties worden activiteiten deels of in zijn geheel afgestoten. En ook hier zijn onvoldoende financiële resultaten of gebrek aan werk vrijwel nooit de reden om te stoppen met deze activiteiten. Wat dan wel?

In onze sector lijkt steeds meer belang gehecht te worden aan het halen van voldoening uit de activiteiten die men uitvoert. Deze trend is in andere sectoren al wat eerder ingezet en lijkt nu ook onze bedrijven bereikt te hebben. Niet altijd paraat staan, niet altijd ja zeggen en meestal te weinig rekenen voor hetgeen je presteert lijkt zo langzamerhand te verdwijnen.

Lef nodig
Om te veranderen is lef nodig, blijven doen wat je altijd al deed en wat de omgeving van je verwacht is veel gemakkelijker. Maar als de werkzaamheden die je doet niet goed bij je vaardigheden en interesses passen is de vraag  natuurlijk  waar dit op de langere termijn toe leidt.

Hier geldt het spreekwoord; Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald`

Nadenken over waar je nu echt voldoening uit haalt en vervolgens je onderneming daarop aanpassen is een ingewikkeld proces. En ook nog steeds een wat beladen onderwerp waar vaak nogal wat emoties bij vrij komen.

Overweeg je om zo’n proces in te gaan dan kun je natuurlijk altijd een beroep op onze organisatie doen. Wij denken graag met jou mee, op de eerste plaats om je te ondersteunen maar ook omdat het voor onze sector een positieve ontwikkeling is.