Column - Elektronische versus natte handtekening

Datum: 20 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 22 januari 2021
Ik heb mijn aanbestedingsstukken netjes ondertekend, gescand en opgestuurd. Nu blijkt dat ik de stukken had moeten ondertekenen met een elektronische handtekening en is mijn inschrijving ongeldig verklaard. Kan de aanbestedende dienst dat zomaar doen? En mag ik dat nog herstellen?

Beste aannemer, 

Onlangs heeft de rechter in Den Haag vonnis gesproken over een soortgelijke kwestie. Wat was er aan de hand? Een inschrijver kwam er in 2019 net voor de inschrijvingsdeadline achter dat de autorisatie voor de in de aanbestedingsstukken vereiste digitale handtekening was verlopen. Met toestemming van Rijkswaterstaat mocht daarom met een ‘natte’ handtekening worden ingeschreven en de inschrijver won de aanbesteding (een minicompetitie) vervolgens ook nog.  

De inschrijver dacht waarschijnlijk dat deze manier van inschrijven geluk bracht, want ook in de twee minicompetities die volgden, werd telkens met een natte handtekening ingeschreven, terwijl een digitale handtekening werd voorgeschreven. Dit leverde geen problemen op. Totdat voor de derde keer met een natte handtekening werd ingeschreven en de inschrijving plots ongeldig werd verklaard. De inschrijver was boos en vroeg de rechter om de ongeldigverklaring ongedaan te maken. 

De rechter was het alleen niet met de inschrijver eens en wees diens verzoek daarom af. De rechter was van mening dat in de aanbestedingsstukken duidelijk stond aangegeven op welke wijze de in te dienen stukken moesten worden ondertekend, namelijk door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening. De inschrijving werd daarom terecht ongeldig verklaard, want die voldeed niet aan de voorwaarden. De rechter was ook nog eens van mening dat volgens vaste jurisprudentie in dergelijke situaties geen mogelijkheid tot herstel mag worden geboden. Kortom, het ongeldig verklaren vanwege een verkeerd soort handtekening mag en ook komt dit niet voor herstel in aanmerking.