Verzekeringen - Personeel

Column - Is de Arbowet ook van toepassing op mij als ZZP’er?

Datum: 7 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 8 april 2021
Peter Bredius werkt als adviseur arbeidsomstandigheden bij Stigas. Vanuit deze functie beantwoordt hij op de site van Stigas regelmatig vragen van ondernemers. Vandaag geeft Bredius antwoordt op de volgende vraag: is de Arbowet ook van toepassing op mij als ZZP’er?

Laat ik beginnen dat het voor ZZP’ers zowel persoonlijk maar ook van zakelijk belang is om veilig en gezond te werken. De Arbowet geeft minimale eisen voor veilig en gezond werken en is het dus verstandig om je aan de Arbowet te houden. Maar is dat nu ook wettelijk verplicht? Het antwoord is ja.

Nagenoeg de gehele Arbowet is van toepassing. De voorschriften en verboden voor zelfstandigen hebben betrekking op ernstige risico’s voor de veiligheid of de gezondheid gericht de ZZP’er maar ook voor mensen die in zijn omgeving werken of aanwezig zijn. Bij gevaarlijk werk gelden dezelfde voorschriften en verboden voor werknemers en ZZP’ers. Maatregelen die direct de veiligheid bevorderen zijn ook van toepassing op ZZP’ers. Denk hierbij aan het werken:

  • langs wegen;
  • met machines*;
  • met (mobiele) hijs- en hefwerktuigen;
  • op meer dan 2,5 meter hoogte;
  • met Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (o.a. kwartsstof of asbest);
  • op plaatsen met instortings-, plet- en knelgevaar, etc.

* De arbeidsmiddelen moeten aan alle eisen voldoen (o.a. keuringen en inspecties), de gebruiksvoorschriften worden gevolgd en de veiligheidsmaatregelen worden toegepast.

Algemene voorschriften waar iedere zelfstandige / ZZP er aan moet voldoen zijn:

  • het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet);
  • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet);
  • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet).

Een ZZP er hoeft niet te beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Echter om inzicht te krijgen in de risico’s en de te nemen maatregelen adviseer ik om ook als ZZP’er een RI&E uit te voeren. Met de digitale RI&E van Stigas kan dat op een eenvoudige manier.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) neemt maatregelen tegen ZZP’ers die zich niet aan de Arbowet houden, ook als zij alleen werken. Dat kan zijn het opleggen van een boete of het werk stilleggen.

Peter
Stigas