Column - 'Het wettelijk minimumuurloon'

Datum: 11 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2024
Door: Jacqueline Tuinenga
In 2023 sloten we een nieuwe cao af voor het kalenderjaar 2024. Daarna ging de redactiecommissie aan het werk. Die deed haar werk in de maanden januari en februari voortvarend, waardoor het verzoek voor algemeenverbindendverklaring van de cao bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon worden ingediend.

Vervolgens kregen we te maken met een onaangename verrassing. Het ministerie kon de cao niet algemeen verbindend verklaren, in zijn ogen omdat de loontabellen bedragen bevatten die onder het wettelijk minimumloon lagen. Grootste oorzaak: het wettelijk minimumuurloon in combinatie met het schrikkeljaar 2024.

We willen snel handelen, maar ook niet te snel, gezien de financiƫle gevolgen

Volgens Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten de lonen die wij opnemen in de cao boven het wettelijk minimumuurloon liggen. Het maakt niet uit dat er nog andere arbeidsvoorwaarden gelden die maken dat prima wordt voldaan aan het minimumuurloon. Deze discussie zorgt voor vertraging in het traject van het algemeen verbindend verklaren en het drukken van de cao-boekjes. Een aanpassing in de tekst moet immers ook worden verwerkt in het boekje.

We willen snel handelen, maar ook niet te snel, gezien de financiƫle gevolgen. De verhoging van B0 in de tabel heeft immers direct effect op de jeugdlonen. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervan volledig worden afgewenteld op de werkgevers. Een snelle en eerlijke oplossing is nog niet gevonden. Ondertussen moeten werkgevers het doen met de pdf op onze website. We houden je op de hoogte!

Cumela Nederland

Jacqueline Tuinenga

Beleidsmedewerker sociale zaken