bodem

Checklists voorkomen bodemverdichting

Datum: 13 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 22 november 2022
Door: Gerben Zijlstra
Bodemverdichting voorkomen, is een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit de projecten Voorkomen Bodemverdichting Fryslân, Groningen en Drenthe zijn ontwikkeld. Het zijn handige hulpmiddelen die helpen bodemverdichting te voorkomen of op te heffen.

Een verdichte bodem kent allerlei problemen, zoals een slechte doorworteling, een verlaagde waterinfiltratie en een verminderde beschikbaarheid van nutriënten. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om bodemverdichting volledig te voorkomen. Het is in veel gevallen geen optie om te wachten met het betreden van de percelen met zware machines totdat de omstandigheden optimaal zijn. Vaak moeten er lastige afwegingen worden gemaakt tussen kosten, capaciteit en weersomstandigheden.

Checklists

Bij het maken van die afwegingen is een belangrijke rol weggelegd voor zowel de agrariër als de loonwerker. Dát is de aanleiding geweest voor Cumela, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Aequator Groen & Ruimte om de projecten Voorkomen Bodemverdichting Fryslân, Groningen en Drenthe op te starten. De partijen hebben tijdens de projecten in totaal 9 checklists ontwikkeld, die agrariër en loonwerker op verschillende momenten kunnen gebruiken: bij de planning voorafgaand aan het seizoen, bij de start van de werkzaamheden in het veld en op het moment dat er al sprake is van verdichting. De checklists zijn ook gesplitst op grondsoort of situatie, omdat die veel uitmaken in de aanpak.

Download ze nu!

De checklists dragen bij aan de bewustwording rond het thema bodemverdichting én aan het maken van de juiste keuzes in het veld. Ze zijn praktisch in gebruik en je kunt ze handig toepassen ter informatie of ter ondersteuning in een adviesgesprek.