Foto topview luchtfotografie

Alles gericht op duurzaamheid

Datum: 3 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 3 augustus 2022
Door: Liesbeth Schuurman
Hoe bouw je een energieneutrale snelweg mét tunnel, die bovendien de CO₂-uitstoot tot een minimum beperkt? Die vraag stond centraal tijdens het jaarcongres van het sectorinitiatief Sturen op CO₂ op 14 juni in Rotterdam.

Het project De Groene Boog bestaat uit een elf kilometer lange snelweg tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De hoofdaannemer, projectuitvoerders en een van onze betrokken Cumela-leden, Anker Grondverzet BV, gaven tijdens het congres met een aantal presentaties en een bezoek op locatie een grondige én groene inkijk in dit omvangrijke project. A16 Rotterdam is een ambitieus project, waarin CO₂-reductie en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding onder andere beoordeeld op de criteria duurzaamheid, risicobeheersing en het beperken van bouwhinder. Sjoerd Gijezen is namens Besix als MVO-manager betrokken bij De Groene Boog en legde op het congres uit dat bedrijven in de aanbestedingsfase ambitieuze toezeggingen hebben gedaan op het gebied van materiaalgebruik en energie in de gebruiksfase. “Bedrijven hebben ingeschreven met CO2-Prestatieladder niveau 5 met als doel minimaal tien procent CO₂-reductie. Dit doel wordt ruimschoots gehaald door onder andere de toepassing van HVO B100-brandstof en het inzetten van volledig elektrisch en hybride materieel. Ook de keuze voor de gebruikte materialen, zoals gerecyclede grondstoffen voor asfalt, beton en staal, draagt bij aan deze doelen.”

Voor een efficiënte logistiek heeft het consortium een bouw-hub ingericht om personeel en materiaal doeltreffend naar de verschillende bouwlocaties te vervoeren. In de gebruiksfase zal het energiegebruik minimaal zijn door onder andere ledverlichting en het toepassen van gelijkstroom (in plaats van de gangbare wisselstroom). Zonnepanelen langs het tracé wekken op jaarbasis alle benodigde elektriciteit op, waardoor tunnel en tracé energieneutraal zijn.

Verkeershinder beperken
Dirk Jan Heuvel werkt als projectleider infra van Dura Vermeer bij De Groene Boog. Tijdens het congres vertelde hij dat naast duurzaamheid ook het beperken van verkeershinder een belangrijk onderdeel van het project is. De bouw van de viaducten over het Terbregseplein vormt hiervan een mooi voorbeeld. De Groene Boog schuift dit viaduct in elementen over het Terbregseplein met behulp van de Incremental Launching Method (ILM). De bouwcombinatie realiseert het viaduct in modules en trekt die per segment met behulp van de zogenaamde lanceerneus naar voren. Deze neus zorgt ervoor dat het segment recht op de pijler schuift en niet doorbuigt. Een ander groot voordeel van deze werkwijze is het werken op een gecontroleerde en veilige bouwplaats.

foto vincent basler

Onder in de prefabzone maken vlechters de wapening, in het midden de bekistingszone waar het beton wordt gestort en daarna de ‘curing’ zone, waar de afwerking van het segment plaatsvindt. Foto: Topview Luchtfotografie

Naar CO2-Prestatieladder
De Groene Boog huurt Cumela-lid Anker Grondverzet BV in als onderaannemer voor allerhande werkzaamheden rondom de bouwkuipen. Koen Schoemaker, een van de eigenaren van Anker Grondverzet, gaf een inkijkje in de werkzaamheden die het bedrijf voor de A16 Rotterdam uitvoert en welke rol duurzaamheid daarin speelt. “Wij houden het bouwterrein schoon, leggen slipdepots aan, graven sleuven om het grondwater af te voeren en houden de pompinstallaties gangbaar”, vertelde hij. “Elke dag werken er vijf tot tien graafmachines inclusief bemanning op het project.”
Anker Grondverzet startte het duurzaam werken met een overschot aan schoon afvalhout. In het kader van ‘weggooien is zonde’ sloot het bedrijf een houtkachel aan op het verwarmingsnetwerk van de loods (dat is gekeurd op de huidige uitstootnormen). Later kwamen daar ledverlichting, zonnepanelen, twee elektrische heftrucks en een elektrische auto bij. De auto bevalt zo goed dat inmiddels een tweede is besteld. Ook is Anker heel tevreden over een elektrische mobiele kraan die speciaal voor het project is aangeschaft. Duurzaamheid begon bij het bedrijf ooit als kostenbesparing, maar heeft zich nu ontwikkeld tot het behalen van de CO2-Prestatieladder niveau 3.

Duurzaamheidsmaatregelen
De leden van het sectorinitiatief kregen de vraag met welke duurzaamheidsmaatregelen ze de grootste milieuwinst denken te behalen. Enkele ideeën die de komende jaren zeker uitvoering zullen krijgen, zijn brandstof, bewustwording, lokaal aanbesteden, meer samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, meer recycling, gebruik maken van andere materialen en niet alles willen.
Het tweede deel van het jaarcongres bestond uit een rondleiding in het bezoekerscentrum Expo A16 Rotterdam en een rit per bus over het tracé van het project, om zo met eigen ogen te zien hoe de sprekers hun doelstellingen in de praktijk realiseren.

Anker grondverzet

Anker is bij het project betrokken voor een groot aantal uitvoerende klussen rond het tracé.

Wat is het sectorinitiatief Sturen op CO2?

sturen op co2

Bedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificering voor de norm CO2-Prestatieladder dienen deel te nemen aan een branche- of sectorinitiatief. Zo wisselen ze gestructureerd en actief met andere bedrijven kennis uit over de beperking van de CO-uitstoot. Cumela is in 2014 gestart met het sectorinitiatief Sturen op CO2 en organiseert jaarlijks twee workshops en een jaarcongres. In 2014 werd begonnen met 42 bedrijven en inmiddels hebben zich ruim 170 bedrijven aangesloten.

Wil je meer informatie of lid worden van dit sectorinitiatief? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Project A16 Rotterdam door bouwconsortium De Groene Boog

foto vincent basler

Bouwcombinatie De Groene Boog, bestaande uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis, realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam, een verbinding tussen de A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het consortium verlengt de bestaande A16 met elf kilometer aan de noordrand van Rotterdam met onder andere een viaduct over het Terbregseplein, een tunnel van 2,2 kilometer onder het lage Bergse Bos, verschillende viaducten over onder andere de Hogesnelheidslijn en RandstadRail en aansluitingen op de N471, de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. Verkeer op de A13, de A20 en omliggende lokale wegen kan door de nieuwe verbinding straks beter doorrijden.